Home > Info over de wijk > Telefoonnummers & links

Telefoonnummers & links andere organisaties in en om de Meent.

Alarmnummer bij levensgevaar of brand

Ambulance, brandweer en politie 112

Hulpdiensten

  • Ambulance 035 - 683 52 00
  • Brandweer 035 - 688 55 55
  • Politie 0900-8844 ( zie ook: www.politie.nl )
    Wijkagent Theo van de Berg 0900-8844 of email: theo.van.den.berg@politie.nl
  • Huisartsenpost na 17.00 uur 0900 - 9359
  • Apotheek Spoedtelefoon 035 - 533 06 07
  • Dierenambulance 035 - 683 03 00

Storingsnummers

  • Gas & elektra Liander of 0800 - 9009
  • Water Vitens of 0800 - 0359

Organisaties in de Meent

Overheden

Gemeente Hilversum algemeen 
Gemeente Hilversum: college en raadsleden
Buurtcoördinatoren gemeente Hilversum
Buurtcoördinator Meent: Ute Hoogeveen 035-6292613 of email u.hoogeveen@hilversum.nl
http://www.virtuele-stad.nl/hilversum
Gemeente Bussum (Gooisemeren)
Gewest Gooi en Vechtstreek
Provincie Noord Holland
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Kranten/Voorlichting

Gooi en Eemlander
Gooi en Eembode
Bussumse Krant
Nieuwswebsite Hilversum
Nieuwswebsite Hilversum van  studenten Hoge school Utrecht

Zorg en welzijn

Apotheek De Meent
CIZ Indicatiestelling Zorg
FysioHolland Hilversum – de Meent 
GGD
Huisarts van Dok
Huisarts J. Schuur
MEE (voor chronisch zieken en gehandicapten)
Tergooi ziekenhuizen
Vivium Zorggroep
Voedselbank
Zorggroep Amaris
Mantelzorg Versawelzijn
Versa Welzijn

Ontspanning

’t Spant
Filmhuis Bussum
Theater Kleintje Kunst
Vue Cinemas Hilversum
Zwembad de Zandzee

Vervoer – verkeer

Connexion

Rondom de Meent

Goois Natuur Reservaat
Natuurmonumenten
Het Naardermeer

Woningbouwcorporatie

De Alliantie
Gooi en Omstreken

Heeft u ideeën voor de Hilversumse Meent? Stuur uw idee op!
Neem direct contact op
© 2019 Stichting Hilversumse Meent