Home > Nieuws > Koningsdag activiteit aanmelden voor 7 maart

Koningsdag activiteit aanmelden voor 7 maart

17 februari 2022
Koningsdag activiteit aanmelden voor 7 maart

Organiseert u een activiteit of evenement voor Koningsnacht en/of Koningsdag dan moet u een vergunning aanvragen of melding doen bij de gemeente Hilversum.

Uitsluitend organisatoren/ondernemers die toestemming hebben van de gemeente Hilversum hebben mogen:

 • een evenement organiseren of versterkte muziek maken;
 • een biertap plaatsen;
 • eten en drinkwaren verkopen en/of barbecue plaatsen.

Stap 1: Organiseert u een activiteit in de openbare ruimte?

Zo ja, lees hieronder wat u moet doen. Zo nee, ga verder naar stap 2.

Let op:

 • Aanvragen die te laat zijn, kunnen buiten behandeling worden gesteld!
 • Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle benodigde informatie is ingeleverd.
 • In Koningsnacht is elke buitenactiviteit uiterlijk 01.00 uur beëindigd. Op Koningsdag is de eindtijd van de buitenactiviteit uiterlijk 20.00 uur.

Stap 2: Organiseert u een activiteit op uw eigen horecaterras en heeft de activiteit een uitstraling buiten uw terras?

Bijvoorbeeld staande bezoekers waarbij er meer ruimte gebruikt wordt dan alleen uw terras. Zo ja, lees hieronder wat u moet doen. Zo nee, ga verder naar stap 3.

 • Vraag uiterlijk 7 maart 2022 een evenementenvergunning aan. Ga voor de evenementenaanvraag naar Hilversum.nl en zoek op ‘evenement organiseren, buiten’.
 • Meld uw buitentap in de evenementenaanvraag en teken deze in op de plattegrond. U heeft geen tapontheffing nodig op eigen terras.

Let op:

 • Aanvragen die te laat zijn, kunnen buiten behandeling worden gesteld!
 • Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle benodigde informatie is ingeleverd.
 • In Koningsnacht is elke buitenactiviteit uiterlijk 01.00 uur beëindigd. Op Koningsdag is de eindtijd van de buitenactiviteit uiterlijk 20.00 uur.
 • Gemeente Hilversum wil dat organisatoren op dezelfde locatie/aansluitende terrassen met elkaar samenwerken. De vergunningen kunnen worden geweigerd bij geen samenwerking.

Stap 3: Verkoopt u alleen eten en/of drinken (non-alcoholisch) op uw terras of eigen terrein aan voorbijgangers?

Zo ja, lees hieronder wat u moet doen. Zo nee, ga verder naar stap 4.

 • Vraag uiterlijk 7 maart 2022 een standplaatsvergunning aan. Ga voor de aanvraag standplaatsvergunning naar Hilversum.nl en zoek op ‘standplaatsvergunning (promotioneel)’.

Let op:

 • Aanvragen die te laat zijn, kunnen buiten behandeling worden gesteld!
 • In Koningsnacht is elke buitenactiviteit uiterlijk 01.00 uur beëindigd. Op Koningsdag is de eindtijd van de buitenactiviteit uiterlijk 20.00 uur.

Stap 4: Organiseert u een activiteit op uw eigen horecaterras en heeft de activiteit alleen betrekking op bezoekers op uw horecaterras?

Bijvoorbeeld een barbecue of kleinschalige activiteit met muziek. Zo ja, lees hieronder wat u moet doen. Zo nee, ga verder naar stap 5.

 • Meld uw activiteit uiterlijk 7 maart 2022 bij de gemeente Hilversum via horeca@hilversum.nl.
 • Wilt u muziek buiten op uw horecaterras? Doe dan uiterlijk 10 werkdagen van tevoren een melding. Ga voor de het aanvraagformulier naar Hilversum.nl en zoek op ‘feest in uw bedrijf’
 • Meld bij uw activiteit of u een buitentap plaatst.

Let op:

 • Staan uw gasten ook op de openbare weg? Ga dan naar stap 2.
 • Bij meldingen die te laat zijn, kan worden besloten dat de activiteit niet door mag gaan.
 • Een buitentap zonder toestemming van de gemeente moet worden verwijderd!
 • Op Koningsnacht is elke buitenactiviteit uiterlijk 01.00 uur beëindigd. Op Koningsdag is de eindtijd van de buitenactiviteit uiterlijk 20.00 uur.
 • U houdt zich aan de voorschriften. Deze ontvangt u als u uw activiteit hebt gemeld bij horeca@hilversum.nl.  
 • Gemeente Hilversum wil dat organisatoren op dezelfde locatie/aansluitende terrassen met elkaar samenwerken. De vergunningen/meldingen kunnen worden geweigerd bij geen samenwerking.

Stap 5: Organiseert u een straat- of buurtfeest met maximaal 150 personen?

 • Meld uw straatfeest voor 26 maart 2022
 • Ga voor de melding naar Hilversum.nl en zoek op ‘straatfeest’.
 • Op de website leest u de voorwaarden.
 • Voldoet uw straat- of buurtfeest niet aan de voorwaarden? Ga dan naar stap 1 en vraag een evenementenvergunning aan.

Stap 6: Organiseert u een activiteit maar past die niet binnen de eerdere stappen?

Neem contact op met mij via evenementen@hilversum.nl of bel naar 14035 en vraag naar de afdeling evenementen.

Kosten

Voor een ontheffing, vergunning betaalt u kosten. Dit zijn leges. Daarnaast betaalt u voor het gebruik van de gemeentegrond. U betaalt ook leges als het evenement niet door gaat of wanneer de ingediende stukken niet voldoen.

 • Evenementenvergunning kost € 162,-
 • Tapontheffing kost € 82,35
 • Parkeerontheffing (voor het op- en afbouwen van het evenement) kost € 75,-
 • Standplaatsvergunning kost € 30,- per dag
 • Melding evenement (straatfeest) is gratis
 • Melding feest (geluid) is gratis
 • Het gebruik van gemeentegrond kost per dag € 1,84 m2 voor het plaatsen van de voorwerpen zoals kramen, tenten en wagens. Voor sommige voorwerpen zoals toiletten, aggregaten is het bedrag € 0,50 m2.

Een goede voorbereiding is belangrijk!

Wij helpen u hierbij graag. Hier leest u tips of handige info:

Het belangrijkste nieuws, evenementen èn wijkblad als eerste ontvangen?
MELD JE NU AAN!
© 2022 Stichting Hilversumse Meent