Home > Nieuws > Wijkagenda 2019 - 2020 vastgesteld

Wijkagenda 2019 - 2020 vastgesteld

5 juni 2019
Wijkagenda 2019 - 2020 vastgesteld

In de wijkvergadering van 4 juni jl hebben ca 50 Meentbewoners ingestemd met de wijkagenda voor 2019-2020.
De wijkagenda geeft de prioriteiten aan waarvoor de wijkbewoners zich de komende periode gezamenlijk met de gemeente en andere relevante partners willen inzetten.
Deze wijkagenda is tot stand gekomen na overleg en raadpleging van diverse maatschappelijke partijen in de wijk, actieve bewoners en de wijkcoördinator. De wijkagenda is voorgelegd aan alle wijkbewoners en in de wijkvergadering van 4 juni 2019 vastgesteld. Deze vormt daarmee het kader voor ons gezamenlijk streven om de gekozen prioriteiten te realiseren.
De wijkagenda staat in het teken van de continuïteit van vorig jaar gekozen projecten, aangevuld met nieuwe thema's. Het zijn belangrijke zaken die van grote invloed zijn op het woon- en leefklimaat in de wijk en die inzet en investeringen vragen over een langere periode. Vele zaken die spelen in de wijk worden niet genoemd. Niet omdat ze geen betekenis voor de bewoners zouden hebben, maar reeds in uitvoering zijn, binnenkort opgepakt gaan worden of binnen bestaande regelingen opgelost kunnen worden.
Onze wijkprioriteiten 2019-2020
1. Ontwikkeling centrumgebied: 
- verkennen van mogelijke locaties voor aangepast wonen in het kader van het langer zelfstandig thuis wonen in samenhang met het aanpakken van de vraagstukken van het gebied rond het winkelcentrum;

2. Wonen en zorg:
- maatregelen uitwerken t.a.v. nieuwbouw, doorstroming en bestaande voorraad in relatie tot de uitkomsten van punt 1 en de resultaten van de toekomstverkenning van de ouderenzorg in de wijk;

3. Aardgasvrije wijk:
- uitvoeren van de routekaart en het waarborgen van de invloed en betrokkenheid van de wijkbewoners daarbij;

4. Jongeren-ontmoetingsplek:
- in samenwerking met jongerenwerk en jongeren, wijkagent en gemeente nut en noodzaak onderzoeken van realisatie van een ontmoetingsplek voor de jeugd;

5. Openbaar vervoer:
- in blijven zetten op 'de bus door de wijk i.p.v. er langs' en indien niet haalbaar op vervoer op maat;

6. Beweegtoestellen:
- sporten en bewegen voor alle leeftijdsgroepen stimuleren door het realiseren van outdoor fitnesstoestellen in de openbare ruimte;

7. Integratie jong en oud:
- verkennen hoe de integratie van jong en oud kan worden gestimuleerd en het wijkcentrum meer de huiskamer van de wijk kan worden; 

Wilt u meer informatie over deze punten lees dan de hele wijkagenda onder Over SHM/wijkagenda en wijkvergaderingen 
 

Heeft u ideeën voor de Hilversumse Meent? Stuur uw idee op!
Neem direct contact op
© 2019 Stichting Hilversumse Meent