Home > Werken bij > Coördinator Welzijn & Zorg

Coördinator Welzijn & Zorg

Coördinator Welzijn & Zorg

Wie zijn wij?

De Stichting Hilversumse Meent behartigt als onafhankelijke wijkorganisatie al ruim 40 jaar de belangen van de 4100 bewoners van de Hilversumse Meent. Dit doen wij met de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Kort samengevat: wij zorgen dat wijkbewoners, bewoners collectieven en organisaties in de wijk initiatieven kunnen ontplooien en ondersteunen hen hierbij. Daarnaast behartigen wij belangen op het gebied van wijkontwikkeling, wijkbeheer en sociale samenhang. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar wij zetten ons graag in om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te bereiken voor onze wijk! En wij staan klaar voor iedereen die daar een steentje aan bij wil dragen.

Wat is het doel van coördinator Welzijn & Zorg?

 • het bestuur adviseren op het gebied van sport, recreatie, welzijn en zorg (het sociaal domein);
 • deze adviezen zo mogelijk verzegelen met meerdere opties en ook met een pragmatische aanpak omtrent de implementatie en wijze van uitvoering hiervan;
 • opstellen van een plan van aanpak (of meerdere) voor het uitvoeren van deze adviezen.

Nog niet concreet genoeg?

Hieronder een greep uit de verschillende taken in je rol als commissielid:

 • Binnen het taakveld van sport, recreatie, welzijn en zorg (het sociaal domein) aandacht hebben voor problematiek die wordt ondervonden door wijkbewoners en uitvoerders en hierop adequaat acteren;
 • vitamine WA (Warmte + Aandacht) geven aan een ieder die daar behoefte aan heeft;
 • De rol vervullen van intermediair tussen de bewoners, medewerkers, het taakveld zelf en het bestuur;
 • Oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en verbetering van activiteiten binnen het  taakveld;
 • Hetzelfde geldt ook voor de reeds bestaande activiteiten;
 • Nieuw beleid ontwikkelen en hierover advies uitbrengen aan het bestuur;
 • Samenwerken met professionals indien de actualiteit daarom vraagt;
 • Opstellen van een jaarplan gebaseerd op alle ontwikkelingen binnen het taakveld.

Hoeveel tijd kost het?

Het vervullen van de rol als coördinator kost natuurlijk tijd. Hoeveel tijd? Dat mag je zelf bepalen! Bedenk wel dat de commissie binnen een bepaalde periode de gestelde doelen en resultaten wil behalen. Jouw aandeel hierin is van groot belang. Deelname aan de commissie is vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend. In overleg met collega’s wordt de tijd die je beschikbaar hebt zo goed mogelijk ingevuld en benut.

Wat staat er tegenover?

Je kan en mag je inzetten als vrijwilliger binnen een commissie van een geweldige wijk EN jij kan je creativiteit en inventiviteit uitleven op alle gebieden die behoren tot het Sociaal Domein. Daarnaast zijn de vele activiteiten, evenementen, maandelijkse Bijna Weekend Borrels en de jaarlijkse vrijwilligersavond belangrijke USP’s.

Als lid van de commissie heb je invloed op huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de wijk binnen het sociaal domein.

Nog meer weten over ons of jouw nieuwe rol?

Kijk op onderstaande website of neem contact op met de portefeuillehouder Welzijn & Zorg van het stichtingsbestuur: Rob de Graeve welzijnenzorg@hilversumsemeent.nl.

Website: https://hilversumsemeent.nl/over-shm
Bestuur: bestuur@hilversumsemeent.nl

Wil je weten wat wij doen met jouw gegevens? Kijk op https://hilversumsemeent.nl/privacy voor meer informatie. De uitvoering van de rol als coördinator is vrijwilligerswerk en kent geen financiële compensatie.

Het belangrijkste nieuws, evenementen èn wijkblad als eerste ontvangen?
MELD JE NU AAN!
© 2022 Stichting Hilversumse Meent