Centrumgebied

Centrumgebied

Door de vergrijzing (circa 34 procent van de bewoners is 65+) van onze wijk is ‘langer zelfstandig thuis wonen’ - met de daaraan verbonden specifieke vraagstukken rond voorzieningen, mobiliteit en aangepast woningaanbod - een belangrijk vraagstuk in onze wijk. Het voorstel is om een samenhangend pakket met maat­regelen uit te werken met betrekking tot wonen en zorg. Dit pakket bestaat uit:

  • Aangepast woningaanbod: in combinatie met de bouw van een multifunctioneel wijkcentrum.
  • Doorstroming: onder meer het inzetten van wooncoaches en bij de hierboven genoemde nieuwbouw voorrang geven aan wijkbewoners die, gelet op het beleid met betrekking tot het langer zelfstandig thuis wonen, waarschijnlijk pas op hogere leeftijd naar passende huisvesting op zoek gaan. Om iemand op hoge leeftijd nog te verplaatsen naar een andere wijk en andere sociale omgeving is niet gewenst. Omtrent deze vraag is de projectgroep Levensloopbestendig Wonen actief.
  • Bestaande voorraad: zorggeschikt maken van huurwoningen door afspraken met de woning­corporaties en het bieden van ondersteuning met diverse maatregelen bij koopwoningen. Omtrent deze vraag is ook de projectgroep Levensloopbestendig Wonen actief.
  • De woonomgeving meer inrichten op zelfstandig wonen: bijvoorbeeld door meer bankjes, meer herkenningspunten in het straatbeeld en het plaatsen van richtingwijzers. Het is de bedoeling om in 2022 hier voorlichtingsbijeenkomsten voor te organiseren binnen de wijk voor geïnteresseerde bewoners en voor de zorg en dienstverlenende instanties.
Het belangrijkste nieuws, evenementen èn wijkblad als eerste ontvangen?
MELD JE NU AAN!
© 2022 Stichting Hilversumse Meent