03-02-2019 Even bijpraten

EVEN BIJPRATEN, WAT GEBEURT ER ALLEMAAL?  

HET ZAL ER WAARSCHIJNLIJK NIET MAKKELIJKER OP WORDEN !

In aansluiting op het artikel ”OPENBAAR VERVOER” op deze website willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

In 2017 werd de frequentie van buslijn 105 teruggebracht van een half naar een uur verbinding. Dit gebeurde zonder overleg. Het resulteerde in een veel lastiger verbinding naar gebieden buiten onze Meent en uiteindelijk een aantoonbaar lagere opkomst in het busgebruik (-20%).

Nu dreigt de bus uit ons straatbeeld in de Meent te verdwijnen. Uit een bespreking met de wethouder en een inspraakavond in het gemeentehuis op 29 januari j.l. is gebleken dat de Provincie plannen heeft de buslijn niet meer door de Meent maar langs de Meent, over de Hilversumse Meentweg, te laten rijden.
De provincie is de contracthouder met de busmaatschappij. De nieuwe OV-Concessie voor Gooi en Vechtstreek  moet midden 2021 van start gaan. Tot die tijd verandert er niets. 

De Stichting Hilversumse Meent is het met deze potentiële verandering uiteraard in het geheel niet eens. 
Wij zijn vanaf het moment dat deze plannen bekend werden de politiek en de besluitvormers aan het bijpraten over onze zorgen. Dit doen we op alle mogelijke fronten.

Wat willen we bereiken?

 1. handhaven van de busroute door onze wijk
 2. de halfuur frequentie moet terug
 3. bereikbaarheid van stations en ziekenhuizen
 4. als alternatief moet “vervoer-op-maat” oplossing voorhanden zijn

Waarom willen wij dit?

 • de bereikbaarheid van onze wijk komt in het gedrang
 • de demografische ontwikkeling vereist een aanpak op maat
 • de sociale zekerheid en veiligheid van de wijk baart ons grote zorgen
 • de fysieke veiligheid kan niet worden gewaarborgd 

Daarom hebben wij:

 • 6 november 2018 een gesprek gehad met wethouder mw. A.J. Wolthers.
 • 14 november 2018 hebben wij onze wensen en zorgen schriftelijk toegelicht.
 • 15 november 2018 antwoordde de wethouder dat zij onze zorgen deelt en mee zal nemen in de verdere besprekingen met de provincie.
 • 18 december hebben wij inzage gekregen in de “Nota van Uitgangspunten” van de Provincie Noord-Holland.
 • eind december zijn er posters opgehangen met het verzoek de Hilversumse politici te benaderen en de zorgen omtrent buslijn 105 kenbaar te maken.
 • 10 januari is een actie gestart voor het zoveel mogelijk verkrijgen van handtekeningen ter ondersteuning van ons protest. Inmiddels zijn zo’n 1000 handtekeningen binnen.
 • 14 januari hebben wij de gemeenteraadsleden en/of woordvoerders van de gemeente Hilversum uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Kruisdam om uitleg te geven.
 • 24 januari hebben zeven gemeenteraadsleden gehoor gegeven en zijn met de Stichting Hilversumse Meent (SHM) in discussie gegaan na een uitgebreide presentatie waarin al onze zorgen kenbaar zijn gemaakt.
 • 29 januari is een vertegenwoordiging van de SHM naar het gemeentehuis van Hilversum  geweest en heeft deelgenomen aan zgn. inspraak sessies.
 • 6 februari zal een vertegenwoordiging van SHM een presentatie geven in de commissie “Duurzaamheid & Bereikbaarheid” van de Gemeente.

Wat kunnen we verder nog verwachten?

 • naar aanleiding van de inspraakavond van 29 januari zal de SHM een bericht sturen naar de gemeente met aanvullende informatie en kennis opgedaan gedurende deze avond.  
 • de gemeente zal namens alle belanghebbenden een notitie voorbereiden welke via Gooi en Vechtstreek aan de provincie Noord Holland zal worden gestuurd. Deze notitie zal alle punten van zorg en alle wensen van de diverse wijken voorleggen. Deze lijst van zorgen en wensen vormt de basis voor de inbreng in “Programma van Eisen”.
 • midden maart 2019 moet het concept “Progamma van Eisen” gepubliceerd worden en voor commentaar naar alle partijen worden verzonden.
 • SHM zal van de gelegenheid gebruik maken zoveel en zo nauwkeurig mogelijk het “Progamma van Eisen” van commentaar te voorzien.
 • SHM zal zijn best doen om ook bij de betreffende commissie van de Provincie spreektijd aan te vragen om onze zorgen en verlangens kenbaar te maken.
 • het uiteindelijk goedgekeurde “Programma van Eisen” wordt dan een integraal onderdeel van het bestek waar de verschillende busmaatschappijen op kunnen inschrijven.  

  

Het belangrijkste nieuws, evenementen èn wijkblad als eerste ontvangen?
MELD JE NU AAN!
© 2022 Stichting Hilversumse Meent