Groene Hart

Het bewonersinitiatief  tot herinrichting van delen van de openbare ruimte in het centrumgebied heeft het afgelopen jaar verder vorm gekregen. De Stichting faciliteert, ondersteunt en denkt mee. Inmiddels zijn de plannen door de bewoners uitgewerkt en is het definitief ontwerp bij de gemeente ingediend. Na besluitvorming in b&w zal naar verwachting in april van 2019 met de uitvoering worden begonnen.
Informatie bij Margrethe Bongers:  mebongers@gmail.com 

 

Heeft u ideeën voor de Hilversumse Meent? Stuur uw idee op!
Neem direct contact op
© 2019 Stichting Hilversumse Meent