Home > Nieuws > Buslijn 105: "Wij willen u graag op de hoogte h...

Buslijn 105: "Wij willen u graag op de hoogte houden"

16 april 2019
Buslijn 105: "Wij willen u graag op de hoogte houden"

WIJ WILLEN U GRAAG OP DE HOOGTE HOUDEN!

 In februari van dit jaar hebben wij, de Stichting Hilversumse Meent, (SHM) u verteld wat het potentiële probleem is rond onze buslijn 105. In het kort komt het er op neer dat er serieuze geluiden zijn dat deze buslijn op termijn uit onze wijk verdwijnt. Mogelijk kunt u dan alleen nog instappen ergens langs de Hilversumse Meentweg.

Daar hebben wij op alle mogelijke manieren bezwaar tegen gemaakt.
Wij hebben onze gemeenteraadsleden, de wethouder van vervoer en vele anderen gevraagd  ons te helpen dit te voorkomen.
Inmiddels hebben we ook uitgebreid onze stem laten horen bij de radio en de TV. Wij waren te zien en te horen bij TV Noord-Holland, bij SBS-6 ‘Hart van Nederland’ maar ook op NPO Radio-1 ‘Nieuws en Co’

De nieuwe OV-Concessie voor Gooi en Vechtstreek, waarin ook buslijn 105 zit, moet midden 2021 van start gaan. Voordat zo’n nieuwe concessie wordt uitgegeven moeten er heel wat administratieve horden worden genomen.
Het begint met het publiceren van de “Nota van Uitgangspunten”, dit heeft de Provincie in december 2018 gedaan. Daarna kunnen alle partijen, gemeentes, regio’s maar ook andere belanghebbenden commentaar en/of vragen stellen over deze Nota van Uitgangspunten. Wij, SHM, hebben dit gedaan met behulp van de Gemeente en via de regio Gooi en Vechtstreken. Gooi en Vechtstreken verzamelt alle vragen en wensen van de gemeentes in de regio en levert deze dan door aan de Provincie Noord-Holland. Deze commentaren, voorzover geaccepteerd, worden door de Provincie verwerkt in de zgn. “Programma van Eisen”. Wij hebben begin april het “Progamma van Eisen” ontvangen. 

Na het bestuderen van het “Programma van Eisen” is er nog een kans om commentaar te geven of vragen te stellen en wel voor 3 mei 2019. Wij hebben dit gedaan hoofdzakelijk door uitleg te vragen over een aantal belangrijke onduidelijkheden in het Programma.

Het komt er eigenlijk op neer dat de nieuwe OV-Concessie wordt uitgegeven voor een periode van ongeveer 10 jaar. Die periode wordt opgebroken in 3 fases. Uit de stukken blijkt dat de nieuwe vervoerder geen veranderingen mag doorvoeren tijdens fase 1. Hij moet “dienstregeling 2019” aanhouden. Fase 1 loopt van juli 2021 tot juli 2022. Dit betekent voor de inwoners van de Meent dat de bus in ieder geval tot juli 2022 door onze wijk blijft rijden.  Dat is het goede nieuws, maar……
De nieuwe vervoerder kan in het eerste jaar wijzigingen en/of aanpassingen voorstellen in buslijnen en trajecten.  Uiteraard moet dat voorstel goed onderbouwt worden. De kans is dus zeker aanwezig dat het stuk buslijn door onze wijk ter discussie komt te staan.
De Provincie voorziet in het “Programma van Eisen” dat, als er wijzigingen in  de trajecten moeten worden doorgevoerd, er 3% van het budget bestemd kan worden voor “Aanvullende Mobiliteitsoplossingen”. Dat zou zgn. “Vervoer-op-Maat”  kunnen zijn met kleine busjes. Daar hebben ze allerlei voorstellen voor maar die zijn voor ons als ‘de Meent’ niet eenvoudig te organiseren. Zij stellen dan het materieel beschikbaar en wij moeten dan voor vrijwillige chauffeurs zorgen. Dat is aardig bedacht maar niet eenvoudig te doen.  

Een andere, naar het lijkt, potentieel gunstige opmerking in het “Programma van Eisen” is dat in woonkernen met meer dan 3000 inwoners bepaalde haltes, waaronder “de Vlindermeent”, in ieder geval bediend moet worden.De andere haltes door de wijk worden niet genoemd. Dat geeft te denken. Het lijkt positief maar het zou best zo kunnen zijn dat er een nieuwe halte langs de Hilversumse Meentweg wordt gemaakt die ze dan “Vlindermeent” gaan noemen. Daardoor ontstaan veel grotere (loop)afstanden dan voorheen. Dit is voor een wijk als de Meent niet acceptabel, temeer daar onze wijk voor 34% bestaat uit bewoners ouder dan 65. Het ongemak voor onze oudere bewoners betekent potentieel een sociaal isolement, dat moeten we zeker voorkomen.  
Dit zijn een paar van die onduidelijkheden die verdere uitleg behoeven, wij gaan daar achteraan en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Het credo van de Provincie is: “ Goed Openbaar Vervoer (OV) is een essentiële voorwaarde om de Provincie de komende decennia bereikbaar en leefbaar te houden en de economie verder te laten groeien. Goed OV houdt regio’s aantrekkelijk om te wonen, te werken, te leren, te ondernemen en te bezoeken”. 
Het is daarom dat wij (SHM) ons hard blijven maken voor Openbaar Vervoer  in de Meent die past bij het karakter en de samenstelling van onze wijk.

Uiteraard is ons doel nog steeds:
1)    handhaven van de busroute door de wijk,
2)    de halfuur frequentie moet terug, 
3)    bereikbaarheid van stations en ziekenhuizen en
4)    als alternatief moet bruikbare “vervoer-op-maat”  oplossing voorhanden zijn

Wij hebben voor de geïnteresseerden onder u een kopie bijgevoegd met de volledige tekst van het ”Progamma van Eisen” 

Johan Kremer, bestuurslid
namens de Stichting Hilversumse Meent

Verdere informatie en laatste nieuws staat op de pagina van Openbaar Vervoer.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent