Home > Woon- & Leefomgeving > Eigen Initiatief Starten

Eigen Initiatief Starten

Eigen initiatief starten

In onze wijk starten bewoners regelmatig initiatieven. Als je een idee of initiatief in de fysieke omgeving hebt, is het van belang anderen die daarmee te maken krijgen zo vroeg mogelijk te betrekken. Daarmee ontstaat draagvlak voor het initiatief en vaak ook een beter plan. De Stichting Hilversumse Meent helpt hier als facilitator graag bij mee.

Als voor een plan vergunningen van de gemeente nodig zijn, wil de gemeente weten hoe het overleg met andere belanghebbenden is verlopen. In bijgaande folder worden suggesties gedaan en spelregels gegeven hoe zo'n participatieproces aan te pakken.

Heb je vragen over deze folder of wil je een initiatief nemen, neem contact op met de buurtcoördinator Ute Hoogeveen (u.hoogeveen@hilversum.nl), of meld je bij Stichting Hilversumse Meent (welkom@hilversumsemeent.nl) - zij kunnen je helpen bij het faciliteren van jouw initiatief!

DOWNLOAD FOLDER LEIDRAAD PARTICIPATIE

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent