Home > Nieuws > Geachte burgemeester, beste Pieter...

Geachte burgemeester, beste Pieter...

28 februari 2022
Geachte burgemeester, beste Pieter...

Een warm en hartelijk afscheid was het op 8 februari in wijkcentrum de Kruisdam. Het afscheid van Stichting Hilversumse Meent maakte onderdeel uit van een afscheidstour langs organisaties in de Meent. De mooie woorden die tot hem gericht werden waren oprecht en welgemeend. Herinneringen aan een burgemeester die tijdens een eetcafé meehielp in de bediening, soms opeens verdwenen was en na enig zoeken stond af te wassen. Of die er altijd was als Sinterklaas arriveerde aan de waterkant. Die met merkbaar enthousiasme de tweejaarlijkse kunstexpositie van en voor Meentbewoners opende en zelfs een Meentwerk in zijn huis heeft hangen. Die met aandacht luisterde naar problemen van het wijkbestuur en met doordachte antwoorden kwam.

Een toegankelijke, aardige burgervader, geïnteresseerd en betrokken, maar ook een goed bestuurder die de touwtjes stevig in handen had en over kennis van zaken beschikte. Een vroeger bestuurslid van de Stichting Hilversumse Meent keek met waardering terug op een aantal intensieve en opbouwende ontmoetingen.

De woorden van waardering gingen gepaard met passende geschenken: een Tapasplankje, bedoeld als uitnodiging voor het senioren eetcafé in maart, een speciaal samengesteld éénmalig fotoboek van MeentWerk, een grote foto van een Sinterklaas-aankomst, een fraai cartogram van de Meent en een CD met de “Abschiedssymfonie” van Haydn. In zijn slotwoord sprak de burgemeester lovende woorden over de Meent en haar vrijwilligers. Hij sprak een officieel eerbetoon uit en overhandigde een ingelijste oorkonde die nu in de barruimte van De Kruisdam hangt, een welgemeende waardering voor de vele vrijwilligers in de wijk, die hij het cement van de samenleving noemde.

Buitengekomen wachtte hem nog een verrassing. Tijdens het besloten samenzijn in het wijkcentrum (Corona…) was buiten aan de Meentflat een groot spandoek opgehangen met de tekst “Pieter Broertjes, bedankt!”. Op de balkons stonden veel bewoners om hem uit te zwaaien. Onder luid applaus en tussen een haag van mensen verliet hij voor de laatste keer de Kruisdam. De zichtbaar verraste en ontroerde burgemeester vond het prachtig.

Eerbetoon vrijwilligers

Het afscheid van burgemeester Pieter Broertjes kreeg in zijn afscheidsspeech nog een bijzondere wending. In zijn betoog ruimde hij tijd in voor een min of meer officiële handeling. Hij sprak een tekst uit die vorig jaar in het Gulden Boek van de gemeente werd opgenomen toen Meentbewoner en vrijwilliger Joost Nachbahr was ingeschreven. Een eerbetoon uit voor alle vrijwilligers van de Hilversumse Meent. Hij bekrachtigde dit met het overhandigen van een ingelijste -door hem als burgemeester ondertekende- oorkonde aan drie aanwezige vrijwilligers: Adrie Faas, Johan vd Snoek en Veroni van Rijswijk. Deze oorkonde hangt nu -voor iedereen leesbaar- waar die hoort, in het wijkcentrum.

De tekst die hij voorlas was luidde:

“Echter, veel van wat tot stand kwam, was niet alleen de verdienste van Joost. Vele vrij-willigers waren betrokken en leverden belangrijke bijdragen. Deze inschrijving is daarmee tegelijkertijd een eerbetoon aan al die vrijwilligers in de Hilversumse Meent die zich gedurende vele jaren met grote betrokkenheid hebben ingezet voor de leefbaarheid en het stimuleren van de gemeenschapszin in hun wijk.”

Afscheid terugkijken

Van het afscheid in de Kruisdam is een livestream uitgezonden. Deze is hieronder te bekijken, evenals een filmpje van het applaus buiten en een fotoimpressie.

Het belangrijkste nieuws, evenementen èn wijkblad als eerste ontvangen?
MELD JE NU AAN!
© 2022 Stichting Hilversumse Meent