Home > Nieuws > In Memoriam: Paul Michielsens

In Memoriam: Paul Michielsens

18 juni 2024
In Memoriam: Paul Michielsens

Helaas hebben wij het verdrietige nieuws ontvangen dat een van onze zeer betrokken vrijwilligers op 11 juni is overleden. Paul Michielsens zette zich de afgelopen jaren in bij Meent Cultureel. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. Paul zal heel erg gemist worden.

De mensen van het team Meent Cultureel hebben een mooi In Memoriam geschreven


Ter nagedachtenis aan onze goede vriend Paul Michielsens

Het zo plotseling overlijden van Paul Michielsens heeft ons allen en velen mét ons zeer aangegrepen. We wonen alle vier al ongeveer 40 jaar in de Hilversumse Meent en kennen elkaar van diverse gremia. Zo is Paul in de 80-er jaren actief geweest in de medezeggenschapsraad van de basisschool In de Kring waar ook Sybrand in die tijd actief was in de Oudervereniging.

Na zijn pensionering zette Paul zich energiek in voor de stichting Hilversumse Meent. Hij zat een aantal jaren, waarvan 5 jaar samen met Ad, als secretaris en vice-voorzitter in het SHM – bestuur wat hij met veel passie en kundigheid deed. En toen Fred, die na Paul ook in het bestuur actief was tijdens zijn afscheid bij de nieuwjaarsreceptie van 2016 de hem toegeworpen handschoen oppakte om Meent Cultureel vorm te geven was Paul de eerste die spontaan zei: “Ik doe met je mee”. Samen met de even enthousiaste Barbara den Hartogh is Meent Cultureel gestart.

Eenmaal een cultureel team, ontdekten Fred en Paul dat zij beiden hadden gewerkt bij de farmaceutische industrie Duphar, Paul enkele jaren later dan Fred. Paul had een goed geheugen voor namen van collega’s, en als die eenmaal werden genoemd, kwamen ook de herinneringen weer bovendrijven. Beiden waren ze veel op reis geweest voor de firma en ook die ervaringen konden ze delen. Even later bleek dat toen Ad bij Meent Cultureel kwam, ook hij bij Duphar (later Solvay Pharmaceuticals) had gewerkt: een klein wereldje!

Kenmerkend voor Paul is zijn spontane inzet en loyaliteit. Ook in andere situaties was Paul meteen bereid steun te verlenen en een taak op zich te nemen. Geregeld kwam daarbij zijn talent als verbinder goed van pas.

Nadat Barbara na ca. 2 jaar Meent Cultureel, vanwege haar drukke andere activiteiten had verlaten, kwam Sybrand er bij en nog iets later Ad die Paul ook al kende uit het bestuur en van Duphar.

In de 8 jaar dat Paul actief is geweest voor Meent Cultureel, zette hij zich mede in voor de programmering van met name de klassieke muziek voorstellingen, maakte de programmaboekjes, deed de communicatie en de kassa waarbij zijn service zo ver ging dat hij zelf pinde voor mensen die alleen contant konden betalen. Hij werd daarbij steeds gesteund door zijn Hannemieke die zelf ook geregeld bij ons actief was in de catering. Ook de laatste tijd dat zijn gezondheid te wensen overliet, kwam hij naar de voorstellingen om te helpen als hij daar maar even een mogelijkheid toe zag. 

Paul blijft in onze gedachten – en dat geldt zeker voor velen – als een prachtig mens. Het is een voorrecht hem te hebben gekend, maar meer nog met hem te hebben samengewerkt.   

Het team van Meent Cultureel, Bestuur van wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent,

Ad Pels
Fred van Sprang
Sybrand van der Meulen

Marjolein van Houten
Alie van Luijk
Jill Kaercher
Rob de Graeve
P.P. Lindner
Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent