Home > Nieuws > Meedenken over bereikbaarheid Hilversum

Meedenken over bereikbaarheid Hilversum

23 augustus 2020
Meedenken over bereikbaarheid Hilversum

Vandaag start de gemeente Hilversum met het bewonersonderzoek voor nieuwe innovatieve mobiliteitsoplossingen. Het doel is om de inbreng van inwoners in kaart te brengen om de stad in de toekomst beter bereikbaar te maken. Gaan we naar nieuwe technologieën of andere vormen van vervoer? Gaan we Hilversum zo schoon, groen en duurzaam mogelijk maken? Of gaan we nieuwe wegen en snelle fietsroutes aanleggen? Deze uitkomsten vormt één van de bouwstenen van de Mobiliteitsvisie 2040. Het streven is om de Mobiliteitsvisie 2040 in de eerste helft van 2021 gereed te hebben.

Wethouder Annette Wolthers (Mobiliteit): "We kunnen eindelijk van start en daar ben ik heel blij mee. We beginnen bij de basis en dat is de input vanuit de omgeving. Dus alle Hilversummers roep ik op om mee te doen en hun mening te geven. Hoe meer we weten hoe vollediger we de nieuwe mobiliteitsvisie kunnen maken."

Bewonersonderzoek

Alle inwoners, belanghebbenden en het bedrijfsleven van Hilversum kunnen vanaf 20 augustus deelnemen aan het onderzoek, dat eindigt op 23 september. De vragenlijst gaat in op verschillende trends die worden ingezet door verschillende overheden, zoals het Ministerie van I&W en de provincies. Verschillende thema's komen aan bod zoals deelvervoer, duurzaamheid, bereikbaarheid, technologische ontwikkelingen. Maar het belangrijkste is de behoefte van inwoners, belanghebbenden en het bedrijfsleven van de gemeente Hilversum.

Participatie

Na afloop van het onderzoek wordt een klankbordgroep samengesteld, van deelnemers uit verschillende wijken en buurten, om de resultaten nader te bespreken. Daarnaast zullen in de komende periode ook diverse participatie momenten worden ingepland om samen met de inwoners, belanghebbenden, overheden en het bedrijfsleven te bouwen aan een gemeenschappelijke mobiliteitsvisie 2040. Deze bijeenkomsten worden dit jaar en begin volgend jaar georganiseerd.

Meer informatie:
Link naar de enquête: https://exploratio.nl/aa/mobiliteithilversum
Of kijk op www.hilversum.nl/mbvisie
 

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent