Home > Nieuws > Naardermeer een stukje opener en mooier.

Naardermeer een stukje opener en mooier.

16 november 2021

Noordkant Naardermeer een stukje openerDe oer-Hollandse moerasnatuur van het Naardermeer vraagt tegenwoordig hulp van de boswachters van Natuurmonumenten om open en divers te blijven. De dynamiek van vroeger is minder en door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt, groeien planten erg hard. Door het weghalen van struiken aan de noordkant is er weer open landschap ontstaan waar vele soorten veenmossen, kleurige moerasbloemen en rietkragen zich kunnen ontwikkelen. Belangrijk leefgebied voor bijvoorbeeld de zonnedauw, watersnippen en hopelijk in de toekomst ook weer de zwarte stern.

Puik werk in kwetsbare natuur
Dit type leefgebied heet veenmosrietland en in het noordelijke deel van het Naardermeer was herstel nodig. De status als Natura2000-gebied geeft aan dat het topnatuur is, maar die vraagt herstel en onderhoud om op orde te blijven. Boswachter Angelique Aerts: ‘Lokale aannemer Henk de Boer heeft met de werkzaamheden van deze Natura200-herstelmaatregel puik geleverd. Het werk in de natuur vraagt echt kunde. Machines zakken zo weg in slappe stukjes, het materiaal en de opslag moeten van en naar de eilandjes vervoerd worden en het vraagt gedetailleerd werken in kwetsbare rietlanden. We zijn heel blij met de stukken waar nu weer prachtige open moerasnatuur kan ontwikkelen.’

Belang open landschap
Want juist in die hoek is open landschap belangrijk voor allerlei typische moerassoorten die in het Naardermeer leven. Het deel rond de grote plas aan de noordkant, het Groote Meer, wil Natuurmonumenten open houden. Zo ontstaat een grote rustige zone waar vele watervogels veilig kunnen overwinteren en die in het voorjaar en zomer gebruikt wordt door de vele moerasvogels in de rietkragen. ‘Nu al hebben we kleine karekiet, cetti’s zanger en snor die hier broeden. In de herfst zijn er grote aantallen watersnippen. Maar we werken ook hard aan de terugkeer van de zwarte stern, een prachtige moerasvogel die open moerasnatuur nodig heeft om te broeden.’

Gelijk in gebruik genomen
Het viel de boswachters op dat de nieuwe open stukken gelijk in gebruik genomen werd door aardig wat  watersnippen en bokjes. Uit het ondiepe water in de rietlanden halen ze nu allerlei insectenlarven. ‘Hoewel het voor bezoekers misschien gek lijkt om zo in te grijpen, zie je dat de natuur er gelijk gebruik van maakt. Hopelijk kunnen we volgend jaar terugkoppelen welke mooie moerassoorten er in de nieuwe open stukken een plek hebben gevonden!’ aldus boswachter Aerts. Veel blad zit nog aan de boom met deze late herfst, kom wandelen rond en door het Naardermeer. Bekijk onze routes op natuurmonumenten.nl/naardermeer.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent