Home > Nieuws > Nieuw Interim-Bestuur Stichting Hilversumse Meent

Nieuw Interim-Bestuur Stichting Hilversumse Meent

20 augustus 2023

Wij willen graag met jullie delen welke recente ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden binnen het bestuur van Stichting Hilversumse Meent. In de afgelopen bestuursvergaderingen, gehouden op 19 juli en 9 augustus 2023, zijn er cruciale beslissingen genomen die we met jullie willen delen.

Nieuw Interim-Bestuur Aangesteld

Het huidige bestuur heeft besloten om een nieuw interim-bestuur aan te stellen, bestaande uit vier nieuwe leden. Per 15 augustus 2023 zijn de nieuwe bestuursleden aangetreden voor een initiële periode van zes maanden. Hun inzet is van groot belang om de continuïteit te waarborgen en een nieuw bestuur vorm te geven. Op dezelfde datum hebben de vertrekkende bestuursleden, Johan en Kas, hun taken neergelegd.

Continuïteit Borgen

Het voornaamste doel is het waarborgen van de continuïteit van onze wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent, zodat we kunnen blijven bijdragen aan het welzijn en het ondersteunen van onze wijk.

Drie Doelstellingen van het Interim-Bestuur

  1. Plan A: Nieuw Bestuur Vinden/Samenstellen - Binnen een periode van 6 maanden na hun aantreden zal het interim-bestuur zich richten op het vinden en/of samenstellen van een nieuw permanent bestuur.
  2. Plan B: Structuurverandering - Mocht het vinden van een nieuw bestuur niet lukken volgens plan A, zal het interim-bestuur een plan B opstellen. Hierbij ligt de nadruk op het herzien van de organisatiestructuur om de continuïteit van de stichting en haar voorzieningen te waarborgen.
  3. Behoud van Huidige Koers - Het interim-bestuur zal zich inzetten om de huidige bestuurlijke koers voort te zetten en genomen besluiten te waarborgen, zodat de stichting haar missie en visie kan blijven nastreven.

Taakverdeling van het Interim-Bestuur

De nieuwe (interim-)bestuursleden en hun respectieve verantwoordelijkheden zijn:

  • Joost Nachbahr: Secretaris, Portefeuille Communicatie, Informatie & Digitaal.
  • Cees Kuijlaars: Bestuurslid, Portefeuille Activiteiten & Evenementen, Aanspreekpunt projectondersteuning Wonen in De Meent.
  • Jaap Diepeveen: Voorzitter, Vrijwilligers, Aanspreekpunt projectondersteuning Aardgasvrij & Mobiliteit.
  • Bert van den Broek: Bestuurslid, Portefeuille Beheer (samen met Rob de Graeve)
  • Rob de Graeve (zittend bestuurslid) zal de functie van Penningmeester blijven vervullen, met daarbij de zorg voor de Portefeuille Welzijn & Zorg.

We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe interimbestuur met zijn diversiteit aan expertise en
betrokkenheid, een positieve impact zal hebben op de stichting en onze wijk. Als jullie vragen hebben over deze ontwikkelingen of andere zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen via bestuur@hilversumsemeent.nl.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent