Home > Nieuws > Nieuws van de projectleider Meent Aardgasvrij

Nieuws van de projectleider Meent Aardgasvrij

29 april 2021
Nieuws van de projectleider Meent Aardgasvrij

Beste bewoners van de Meent,

Mijn naam is Bas de Jong en ik ben projectleider voor de Meent Aardgasvrij. De gemeente Hilversum heeft van het Rijk 4,5 miljoen gekregen voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen in de Meent. Ik heb de opdracht dit project in uw buurt te begeleiden.

Met het geld van het Rijk kunnen we ongeveer 600 woningen klaar maken voor de toekomst. Dit betekent ten eerste isoleren. Daarnaast willen we de manier waarop u uw huis en uw water verwarmt aanpassen. We gaan op zoek naar een alternatief voor aardgas. Het extra geld is voor het noordelijk deel van de Meent. Samen met deze bewoners gaan we een plan maken, wat resulteert in een goede aanbieding voor deze 600 woningen. Lessen en inzichten delen we met de rest van de wijk.

Van het aardgas af roept terecht veel vragen op. Dat merk ik ook in de gesprekken met buurtbewoners. Er zijn alternatieven voor de huidige CV-ketel en het gasfornuis. Deze moeten wel aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van bewoners. U heeft dan ook een belangrijke stem in de zoektocht naar het goede alternatief. Heeft u een koopwoning? Dan kiest u uiteindelijk zelf of u meedoet en wat het beste bij u past. Huurt u een woning? Dan gaat uw woningcorporatie met u in gesprek om overeenstemming bereiken over de te kiezen optie (70% van de huurders dient in te stemmen).

Zo ver is het nog lang niet. Het is op dit moment nog pionieren. We gaan eerst samen uw wensen, eisen en vragen in beeld brengen. Op basis daarvan kunnen we straks met elkaar de alternatieven beoordelen en afspraken maken. Ik zeg ‘samen’ en ‘met elkaar’ omdat we dit alleen kunnen en willen doen met bewoners. De stichting Hilversumse Meent, de beide woningcorporaties en de netbeheerder Alliander staan hier ook achter.

Verwachtingen, wensen en behoeftes delen is dus de eerste stap. Binnenkort wordt een enquête uitgezet en voor de zomer gaan we de eerste gesprekken voeren. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.hilversum.nl/nieuwsbrief.

Bas de Jong
Projectleider Meent Aardgasvrij

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent