Home > Nieuws > Onderhoud bruggen Meikevermeent

Onderhoud bruggen Meikevermeent

23 juni 2024

Vanaf week 26 zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de twee houten bruggen bij de Meikevermeent. De aannemer start deze week al met de voorbereidingen en verwacht eind volgende week echt aan de slag te kunnen gaan. Direct omwonenden worden vandaag persoonlijk geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Locatie en Doel van de Werkzaamheden

De werkzaamheden richten zich op de twee houten bruggen en de beschoeiing naast deze bruggen, zoals weergegeven in het bijgevoegde overzicht. De bruggen worden gecontroleerd op houtrot, slechte delen worden vervangen en losgeraakte schroeven en bouten worden vastgezet. Het doel is om de bruggen de komende 25 jaar in goede staat te houden.

Vervanging van Houten Beschoeiingen

De slechte houten beschoeiingen worden verwijderd en vervangen door identieke nieuwe beschoeiingen. Dit is om uitspoeling van het talud tegen te gaan en de duurzaamheid van de beschoeiingen te garanderen. Ook hier is het doel om de beschoeiingen voor minstens 25 jaar in goede conditie te houden.

Verwijderen van het Schrikhek

Het schrikhek bij de brug die grenst aan de Hilversumse Meentweg zal tijdelijk worden verwijderd. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden aan de beschoeiingen uit te kunnen voeren. Het schrikhek zorgt normaal gesproken voor een lagere snelheid van bruggebruikers en houdt onbevoegde gemotoriseerde voertuigen tegen.

Werkgebied en Herstel van de Omgeving

Voor de herstel- en vervangingswerkzaamheden is een werkgebied van 2,5 meter breed en ongeveer 30 meter lang nodig langs de Hilversumse Meentweg. Na afloop van de werkzaamheden wordt dit gebied, in overleg met de beheerder van het groen, opnieuw ingezaaid en hersteld naar de oorspronkelijke staat.

Door deze maatregelen zorgen we ervoor dat de bruggen en beschoeiingen in de Meikevermeent veilig en duurzaam blijven voor de toekomst.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent