Home > Nieuws > Onderzoek beschermde diersoorten en verduurzamen

Onderzoek beschermde diersoorten en verduurzamen

23 mei 2021
Onderzoek beschermde diersoorten en verduurzamen

In Hilversum kom je heel veel verschillende dieren tegen. Ze leven met ons samen, in ons tuinen en in onze huizen. De gemeente Hilversum wil deze dieren voldoende ruimte geven. Als we onze huizen verduurzamen halen we vaak onbewust verblijfplaatsen voor dieren weg. Vleermuizen en huismussen nestelen zich bijvoorbeeld in spouwmuren en onder de daken. Dit zijn juist de plekken waar je als eerste isolatiemateriaal aanbrengt.

In de Meent gaat de gemeente Hilversum onderzoeken hoe we bij het verduurzamen van onze huizen het beste kunnen omgaan met beschermde diersoorten. Er wordt gekeken welke beschermde diersoorten in de wijk voorkomen. Daarnaast wordt onderzocht wat het verduurzamen van onze woningen betekent voor deze dieren en hoe we het verduurzamen van woningen kunnen benutten om het leefgebied van deze diersoorten te verbeteren. .

Een ecologisch adviesbureau gaat van half mei tot en met half september in de Hilversumse Meent onderzoeken waar precies verblijfplaatsen van huismussen, vleermuizen, gierzwaluwen en spreeuwen voorkomen. De resultaten worden gedeeld en besproken met de inwoners van de Hilversumse Meent.

Hoe wordt er onderzocht?

De onderzoeken worden gedaan door ecologen. Het onderzoek naar vleermuizen gebeurt 's nachts en in de vroege ochtend. Met een speciaal apparaat, een Batdetector, vangt de ecoloog geluiden van vleermuizen op. De ecoloog kijkt ook in de vroege ochtend naar het vlieggedrag van de vleermuizen.
Voor het onderzoek naar de nesten van mussen, spreeuwen en gierzwaluwen kijkt de ecoloog waar deze vogels voorkomen. Op die plekken gaat hij op zoek naar nesten. Ben je vroeg op pad of een nachtbraker dan zou het kunnen dat je dus een van onze ecologen aan het werk ziet in de Hilversumse Meent.

Dit onderzoek gebeurt in overleg met het project Meent Aardgasvrij.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent