Home > Nieuws > Onderzoek en planvorming vergrijzing in de Meent

Onderzoek en planvorming vergrijzing in de Meent

15 juli 2019

Onderzoek en planvorming vergrijzing in de Meent

Dat de Meent sterk vergrijst is ondertussen wel oud nieuws. 33% Ouderen boven de 65 jaar  (versus 19 % in Hilversum) maakt dat wel duidelijk. Maar wat betekent dit nu voor onze wijk? We weten bijvoorbeeld dat de meeste bewoners in de Meent willen blijven wonen en hier oud willen worden, maar we hebben geen woon-zorgvoorziening in de wijk en doorstroming naar kleinere huisvesting is niet of nauwelijks mogelijk. Ook andere zorgvoorzieningen zijn beperkt. Bovendien gaat de overheid ervan uit dat we zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en dat willen de meesten ook.

Invloed, maar welke?
De vergrijzing zal de komende jaren toenemende invloed hebben op onze wijk, op de individuele inwoners maar ook op de wijk als samenleving. Daarover kun je wel speculeren, maar het leek ons beter daar een gefundeerd zicht op te krijgen. Daarom hebben we vorig jaar aan de gemeente een budget gevraagd en gekregen om 1. onderzoek te doen en 2. een plan te ontwikkelen. Het belang hiervan werd ook door de gemeente gezien, niet in het minst omdat De Meent door zijn samenstelling en ligging (een soort dorp) een leerzaam voorbeeld zou kunnen zijn.

Brede insteek
We kiezen een brede insteek voor het onderzoek. Niet alleen kijken we naar de problemen die komen, maar ook naar mogelijkheden en kansen die er zijn.
En niet alleen zicht krijgen op benodigde zorg en voorzieningen. Ook een idee krijgen over de –zoals dat mooi heet- sociale en fysieke gevolgen. Inclusief de effecten op het welzijns- en zorgklimaat in de wijk. En we kijken niet alleen naar voorzieningen waar behoefte aan zal zijn, maar ook naar initiatieven en processen die we met elkaar kunnen inzetten. En dat alles om “de kwaliteit van levensomstandigheden en het leefklimaat in de wijk voor haar inwoners optimaal te houden”. Kortom: wat is er nodig om het in de wijk samen prettig en leefbaar te houden? Voor ouderen, maar ook voor de andere wijkbewoners (bijvoorbeeld: jongere gezinnen). 

Onderzoek
 De commissie Welzijn & Zorg is hiermee (met deskundige ondersteuning) aan de slag gegaan. Er is een landelijk bureau geselecteerd dat het onderzoek gaat doen en samen met de commissie  (de aanzet voor) een plan oplevert. We noemen het voorzichtig een aanzet omdat er voor realisering natuurlijk nog wel een en ander uitgewerkt zal moeten worden. Het onderzoek wordt gedaan door de organisatie Vilans (bekend met zorg en welzijn) en wordt de komende maanden gehouden. (Een aantal) bewoners en professionals uit de wijk worden hier bij betrokken, want het is belangrijk om wensen en ideeën van medebewoners en de ervaringen van professionals mee te nemen. Zij worden voor een bijeenkomst uitgenodigd. Ook wordt gekeken naar wat er elders in het land aan ervaringen is. Misschien kunnen we daar ook gebruik van maken.

Hoe dan ook, u hoort komende tijd nog van ons. We houden u op de hoogte.

Als u vragen of suggesties heeft kunt u mailen naar zorg@hilversumsemeent.nl.

Commissie Welzijn & Zorg
Stichting Hilversumse Meent
 

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent