Home > Nieuws > Praat mee over mobiliteit in Hilversum

Praat mee over mobiliteit in Hilversum

23 november 2022

Hoe willen we dat verkeer, vervoer en bereikbaarheid er in het Hilversum van 2040 uitzien? En wat betekent dat voor de leefbaarheid in onze stad? Denk mee! 

In november en december gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers, bedrijven, vele belangenorganisaties en collega-overheden. Onderwerp van gesprek is: verkeer, vervoer en bereikbaarheid in Hilversum. Uiteindelijk willen we tot een aanpak en uitvoering komen die bij Hilversum past en waarin ieders belang naar voren komt. 

Doet u mee?

We organiseren acht wijkbijenkomsten waar u als Hilversummer kunt meepraten over de mobiliteit in uw wijk. We zijn erg benieuwd naar uw mening en input. Op onze website vindt u de data en tijden van de bijeenkomsten en kunt u zich ook aanmelden: www.bouwenaanhilversum.nl/mobiliteit2040 of scan de QR code. 

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van alle gesprekken zijn de basis voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040. In dit Uitvoeringsprogramma komen concrete maatregelen te staan. Het uitvoeringsprogramma is een vervolg op de Mobiliteitsvisie 2040 die in april 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, met als titel ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. Ook het Uitvoeringsprogramma wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent