Home > Nieuws > Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2022 aa...

Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2022 aan gemeente Hilversum

9 mei 2023
Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2022 aan gemeente Hilversum

Namens het bestuur van Stichting Hilversumse Meent (SHM) delen wij graag het nieuws dat het jaarverslag en de jaarrekening over 2022 zijn gepresenteerd aan de gemeente Hilversum.

Het jaarverslag bevat een uitgebreide rapportage over alle activiteiten die in onze mooie wijk hebben plaatsgevonden. Hierin hebben wij ook verslag gedaan van de ontwikkelingen die wij hebben geïnitieerd en de resultaten die we hebben bereikt dankzij de inzet van al onze vrijwilligers.

Daarnaast willen wij benadrukken dat de jaarrekening ook onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. Hierin leggen wij verantwoording af over de financiële middelen die aan ons zijn toevertrouwd. Het jaarverslag en de jaarrekening te bekijken op onze website en zijn terug te vindenin het menu onder 'Over SHM'. Ze zijn ook te downloaden via de knoppen onderaan dit bericht.

Wij danken al onze vrijwilligers, de gemeente Hilversum en alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van onze stichting in het afgelopen jaar.

JAARVERSLAG 2022 JAARREKENING 2022

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent