Home > Nieuws > Provincie Noord-Holland wijst rotonde N236 af

Provincie Noord-Holland wijst rotonde N236 af

8 juni 2018
Provincie Noord-Holland wijst rotonde N236 af

Na een jaar met elkaar discussiëren over de verkeersveiligheid op de Franse Kampweg stelt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor aan Provinciale Staten om deze weg alleen van nieuw asfalt te voorzien.

Nog niet definitief

Dit is teleurstellend, temeer daar de ambtenaren van de beide betrokken gemeenten, de politie en de hulpdiensten het voorstel voor het aanleggen van een rotonde ondersteunden. Deze variant zou volgens betrokkenen het best tegemoet komen aan het verkeersveiliger maken van de Franse Kampweg. Het bewonerscomité en de Fietsersbond gaan op 27 november a.s. bij de Commissie Mobiliteit en Financiën bepleiten toch voor een rotonde te kiezen. Een definitief besluit wordt op 18 december door Provinciale Staten genomen.

Documenten

We laten u graag de laatste documenten (brief bewonerscomité en brief Gedeputeerde Staten) over dit onderwerp lezen.

Namens het bewonerscomité N236 verkeersveiliger,

Chiel van Eendenburg,
06 - 51 53 47 52

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent