Home > Nieuws > Sport & Bewegen

Sport & Bewegen

18 november 2020

Regelmatig is in de Meent de wens naar beweegtoestellen in de openbare ruimte te horen. Die wens is opgenomen in de Wijkagenda 2019/2020. Sporten en bewegen met de juiste dosering zijn altijd van belang en met een virus dat om ons heen wappert waarschijnlijk nog meer dan normaal.

Dit heeft geleid tot de samenstelling van een denktank waarin alle kennis en kunde aanwezig is die daarvoor nodig is (buurtsportcoach, fysio, gemeente, sportievelingen, etc.). Hierover is al eerder bericht. En daarna is het stil geworden. Een aangenaam klimaat voor denkers. Maar nu is de tijd rijp om u verder te informeren.

De denktank is langzamerhand getransformeerd naar een werkgroep. Gekeken is naar soorten geschikte toestellen en locaties, welke doelgroep (welke eigenlijk niet), kosten en financiering. Hiervoor is een enquête uitgeschreven, hartelijk dank voor de vele en bruikbare reacties. De resultaten ervan hebben ons gesterkt in de gedachte dat wij hiermee in een behoefte voorzien.

De volgende stap is het uitwerken van een plan/voorstel dat moet leiden tot het plaatsen van verschillende toestellen op daarvoor geschikte locaties. En vanzelfsprekend met goede begeleiding cq instructies voor het juiste gebruik ervan. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt, maar wij willen u een aantal voorbeelden niet onthouden.

We zoeken nog enthousiastelingen die mee willen denken en doen!
Meld je aan bij bsc@hilversumsemeent.nl

Blijf bewegen en gezond!
 

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent