Home > Nieuws > Statement van de SHM aangaande studie

Statement van de SHM aangaande studie

5 augustus 2022

Beste wijkbewoner,

Zoals u heeft kunnen lezen in de de lokale media op 4 augustus j.l. is er op initiatief van Hart van Hilversum een studie gepresenteerd om in de Hilversumse meent parkeerplaatsen, speelveldjes en de groenstrook op te offeren voor kleinschalige woningbouw. Dit plan kwam voor ons, net als voor u, als een complete verrassing.

De Stichting Hilversumse Meent (SHM) distantieert zich volledig van dit onderzoek en de inhoud hiervan, om een aantal redenen:

  1. Wij kunnen ons niet vinden in verdere verdichting van het leefgebied binnen de wijk.
  2. Wij de groene omgeving en het vitale, ruimtelijke karakter van de wijk ten koste van alles willen behouden.
  3. Wij zelf een initiatief hebben opgestart voor de realisatie van een multifunctioneel centrum, inclusief ruimte voor levensloopbestendige woningen met een flexibel karakter. Zónder dat dit ten koste gaat van kostbaar leefgebied.
  4. Wij achten dat het onderzoek en de mogelijke uitvoering hiervan niet in het belang is van de wijk en de wijkbewoners.
  5. Wij op geen enkele wijze betrokken zijn (of zijn geweest) bij zowel de planvorming als de besluitvorming om dit onderzoek te starten en te publiceren.

De SHM zal op korte termijn in gesprek gaan met de initiatiefnemers van dit onderzoek. Wij houden u op de hoogte via onze website www.hilversumsemeent.nl.

Het bestuur van Stichting Hilversumse Meent

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent