Home > Nieuws > Uitnodiging: Denk mee over de toekomst van onze...

Uitnodiging: Denk mee over de toekomst van onze wijk en wijkorganisatie!

3 november 2023

Beste Meentbewoner,

We wonen met elkaar in een groene en leefbare wijk, met goede voorzieningen. In de Meent worden veel activiteiten en evenementen georganiseerd, op het gebied van welzijn & zorg, vrije tijd & hobby, beweging, ontmoeting en cultuur. De afgelopen vijftig jaar hebben we met elkaar veel moois opgebouwd. Bij dit alles speelde en speelt de wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent een belangrijke rol. Recent nog werd het wijkcentrum van binnen tot ‘huiskamer’ van de wijk omgebouwd en ook na corona werden veel nieuwe activiteiten opgestart.

In gesprek

Maar: op dit moment vragen we ons af of we de huidige wijkorganisatie in stand kunnen houden. Het bestuur van de wijkorganisatie is de afgelopen jaren door allerlei omstandigheden sterk gekrompen. Sinds de zomer is een interim-bestuur aan de slag gegaan, om de continuïteit van de wijkorganisatie te waarborgen. Dat interim-bestuur stopt uiterlijk volgend voorjaar. Hoe het daarna verder gaat, weten wij (nog) niet. Daarover willen we met jou -als wijkbewoner- in gesprek. Want praten over de wijk kan alleen met de wijk!

Dinsdag 14 november om 20.00 uur organiseren we een wijkbijeenkomst in het wijkcentrum De Kruisdam.

We willen met zoveel mogelijk Meentbewoners van gedachten wisselen over de toekomst van de wijk en van de wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent. We horen dan ook graag wat jij belangrijk vindt, zodat de wijkorganisatie ook in de toekomst aansluit bij wat Meentbewoners willen en waar ze behoefte aan hebben.

Jouw inbreng is van belang!

De avond begint met een uitdagende intro van Annette Wolters, Meent-bewoner en exwethouder van de gemeente Hilversum, over de kracht van de wijk en het belang van de inzet van bewoners. Verder is Femke van Drooge van de partij. Zij groeide op in de Meent en is exraadslid en ex-PvdA-fractieleider. Ook wijkwethouder Bart Heller is aanwezig. Na de intro van Annette gaan we met elkaar in gesprek over de voorstellen, suggesties en opmerkingen van alle aanwezigen. Na afloop is er een drankje om na te praten of verder te discussiëren.
Aanmelden is niet nodig; je kunt gewoon binnenlopen. Iedere Meentbewoner is welkom!

Hartelijke groet,

Interim-bestuur van de wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent,
Jaap Diepeveen, Cees Kuijlaars, Rob de Graeve, Bert van der Broek en Joost Nachbahr

Heb je van tevoren al vragen? Stuur ze ons via bestuur@hilversumsemeent.nl.

“We hebben veel moois bereikt in onze wijk. Laten we dat niet verliezen!”

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent