Home > Nieuws > Uitnodiging gespreksavond Vergrijzingsonderzoek...

Uitnodiging gespreksavond Vergrijzingsonderzoek op 8, 16 en 30 oktober 2019

3 oktober 2019

Gespreksavonden op 8, 16 en 30 oktober as.

De Hilversumse Meent vergrijst. 33% is boven de 65 jaar. Maar wat zijn voor onze wijk de gevolgen van die vergrijzing? Brengt het kansen met zich mee? Welke problemen en knelpunten zijn er te verwachten? Wat is er in de toekomst nodig? De Stichting Hilversumse Meent wil een plan maken voor de komende jaren.
Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat de landelijke organisatie Vilans in opdracht van de commissie "Welzijn & Zorg" van Stichting Hilversumse Meent uitvoert. 

Ideeën en ervaringen van Meentbewoners
Het meenemen van de ervaringen van de bewoners (van 25+ tot 95+) van de Meent is natuurlijk van groot belang in dit onderzoek. Daarom organiseert Vilans gespreksavonden waarin we met de inwoners van de Meent bespreken hoe zij de toekomst van de Meent zien en wat nodig is om de wijk ook in de komende jaren leefbaar te houden voor alle bewoners.

Gespreksavonden
Wanneer zijn de gespreksavonden? 
Dinsdagavond 8 oktober en de woensdagavonden van 16 en 30 oktober van 19.30 tot 21.00

Waar zijn de gespreksavonden?
In wijkcentrum de Kruisdam

Hoe kan ik me opgeven?
Mail naar vergrijzingsonderzoek@hilversumsemeent.nl
Svp hierbij vermelden:
◦ Naam
◦ Leeftijd
◦ Samenstelling huishouden 
◦ Op welke datum(s) u niet kunt. Wanneer u geen voorkeur aangeeft, en wel wil deelnemen, zullen wij u indelen in een van de groepen.

Voor een goed gesprek willen we de groepen niet te groot maken. Het is eveneens belangrijk dat tijdens de gesprekken een goede doorsnede van de wijk (jonger en ouder) aanwezig is. Het kan daarom ook voorkomen dat u na uw aanmelding helaas niet uitgenodigd wordt voor deelname. Als we uw emailadres kennen, krijgt u van ons hierover bericht.

Informatie die we in die gesprekken ontvangen wordt uiteraard anoniem verwerkt.

 

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent