Home > Nieuws > Update aangaande studie woning verdichting

Update aangaande studie woning verdichting

21 augustus 2022

Beste wijkbewoners,

Betreft studie over woning verdichting in de Hilversumse Meent:

Woensdag 17 augustus j.l. heeft een delegatie van het stichtingsbestuur SHM en de werkgroep MFC (Multifunctioneel Centrum), een gesprek gehad met Haitske van der Linden en Regie Regmeier. Beide raadsleden en namens de Raad intitiatiefnemers van de studie naar de mogelijkheden tot woning verdichting in de wijk.

De basis voor deze studie is de conclusie die getrokken is in het Vilans-rapport getrokken wat drie jaar geleden is gepresenteerrd: er moet een oplossing worden gezocht voor de doorstroming van ouderen in onze wijk. De woningmarkt zit nu muurvast. Doorstroming zal ruimte bieden aan starters en jonge gezinnen die in de Meent willen wonen.

In de bespreking is over en weer uitgesproken dat zowel de Raad als de Stichting hetzelfde doel hebben: namelijk uitvoering geven aan die conclusie.

Zowel het resultaat van de studie als het initiatief van SHM voor de bouw van een Multifunctioneel Centrum beogen het zelfde resultaat, namelijk het bevorderen van de doorstoom in de huizenmarkt. Afgesproken is dat gezamenlijk met een open blik gekeken zal worden welke mogelijkheden er hiervoor zijn in de breedste zin van het woord en dat de bewoners hierbij in sterke mate zullen worden betrokken. Zowel door het inventariseren van wensen en behoeften, als ook bij de uiteindelijke voorstellen.

Binnenkort kunt u een uitnodiging verwachten om op 30 augustus a.s. in het wijkcentrum de Kruisdam hierover mee te praten.

Het bestuur van Stichting Hilversumse Meent

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent