Home > Nieuws > Veiliger maken fietsoversteken Hilversumse Meen...

Veiliger maken fietsoversteken Hilversumse Meentweg

26 oktober 2021

Ter hoogte van de Zuidermeent en de Noordermeent worden de fietsoversteken van de Hilversumse Meentweg veiliger gemaakt. Daarvoor worden middengeleiders in de rijbaan aangebracht. Deze komen op een drempelplateau te liggen. 

Door middengeleiders aan te brengen kunnen fietsers (en voetgangers) de rijbanen van de Hilversumse Meentweg in twee delen oversteken. Eerst de ene, dan de andere rijbaan. De middengeleider geldt dan als het ware als een soort rustpunt. 

Om de snelheid uit het verkeer op de rijbanen van de Hilversumse Meentweg te halen, worden de middengeleiders allebei verhoogd uitgevoerd. Hierdoor komen de oversteken als het ware op een soort plateau te liggen. 

Zie voor een verbeelding van de werkzaamheden de ontwerptekeningen hieronder:

De werkzaamheden betekenen een behoorlijke ingreep op de Hilversumse Meentweg en hebben dan ook (tijdelijk) impact op de doorstroming van het verkeer. Om die reden worden de werkzaamheden in drie verschillende fases uitgevoerd.

Fase 1
Van 18 tot 22 oktober wordt vooral naast de rijbanen van de Hilversumse Meentweg gewerkt. Het verkeer ondervindt hiervan geen hinder.

Fase 2
In fase twee van de werkzaamheden begint de aannemer met de aanleg van de middengeleider in de kruising van de Hilversumse Meentweg met de Zuidermeent. Deze fase is opgeknipt in twee delen: fase 2a (de westelijke helft) en fase 2B (de oostelijke helft van de middengeleider).

Fase 2a
Op maandag 25 oktober wordt begonnen met het aanbrengen van de westelijke helft van de middengeleider. In de praktijk betekent dit dat voor het aanleggen van de middengeleider eerst op de ene helft van de rijbaan van de Hilversumse Meentweg wordt begonnen en in fase 2b de andere helft aan de beurt komt. Daardoor kan het doorgaande verkeer over de rijbaan waaraan niet gewerkt wordt, doorrijden. Om dat in goede banen te leiden wordt een om-en-om-regeling toegepast die geregeld wordt met verkeerslichten. Op die manier kan het verkeer dus in beide richtingen geregeld met tijdelijke verkeerslichten om de werkzaamheden heen rijden. 

Fase 2b
Deze fase gaat van start na afronding van fase 2a*.
Ongeveer drie weken na de start van fase 2a begint de aannemer met het aanleggen van de oostelijke helft van de middengeleider. In praktijk betekent dit dat nu de andere rijbaan van de Hilversumse Meentweg ter hoogte van de kruising met de Zuidermeent is afgesloten. Fase 2b duurt circa drie weken. Ook in deze fase wordt de om-en-om-regeling toegepast.

Fase 3
Deze fase gaat van start na afronding van fase 2a.  Dan gaat de kruising van de Hilversumse Meentweg met de Noordermeent op de schop. (Het gaat om de zuidelijke poot daarvan). Voor de werkzaamheden aan deze kruising wordt geen knip aangebracht. De kruising gaat dus in zijn geheel op de schop. Verkeer kan dan gewoon via de Zuidermeent en de noordelijke poot van de Noordermeent de wijk in- en uitrijden.  

*Afhankelijk van wat de aannemer al dan niet (onvoorzien) in de bodem tegenkomt kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Vandaar dat in dit bericht een voorbehoud is aangebracht bij het noemen van exacte startdata. Vast staat dat op maandag 18 oktober met de voorbereidende werkzaamheden wordt begonnen en op maandag 25 oktober begonnen wordt met fase 2a.

Hinder

De werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met hinder voor omwonenden. De gemeente vraagt u om uw begrip en medewerking.

Informatie

Met vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de heer J.P. Oskam gemeentelijke directievoerder bij de  werkzaamheden.  De heer Oskam is telefonisch bereikbaar via het klantcontactcentrum van gemeente Hilversum op telefoonnummer: 14035.

DOWNLOAD VOLLEDIGE ONTWERPTEKENING

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent