Home > Nieuws > Wijkagenda 2019-2020 definitief vastgesteld

Wijkagenda 2019-2020 definitief vastgesteld

23 juli 2019
Wijkagenda 2019-2020 definitief vastgesteld

Op 4 juni 2019 is de wijkagenda gepresenteerd aan 50 wijkbewoners, waarna deze is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 11 juli. In de wijkagenda zijn de volgende drie onderdelen opgenomen:
1. Stand van zaken lopende wijkagenda.
2. Nieuwe punten.
3. Wijkagenda 2019-2020.

Bij onderdeel 1 wordt teruggekeken naar de realisatie van de lopende wijkagenda, in onderdeel 2 worden de nieuwe punten besproken die naar voren zijn gekomen in de voorbereiding en onderdeel 3 bevat de nieuwe wijkagenda, waarin de conclusies t.a.v. de onderdelen 1 en 2 zijn verwerkt.

De volledige wijkagenda is hier te vinden.
Het verslag van de wijkvergadering op 4 juni is hier te vinden.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent