Home > Nieuws > Met elkaar de route bepalen voor Hilversum in 2040

Met elkaar de route bepalen voor Hilversum in 2040

10 juni 2021
Met elkaar de route bepalen voor Hilversum in 2040

Net als alle steden in Nederland werkt ook de gemeente Hilversum aan een Omgevingsvisie en zet hiermee actief koers naar haar toekomst. Centraal staat de vraag: Wat voor gemeente wil Hilversum in 2040 zijn?

Unieke stad

Onze stad heeft een uniek karakter. Die rijk is aan historie en traditie, met een prettig leefklimaat en  mooie omgeving. Omringd door beschermde natuur is het een geliefde plek om te wonen, voor huidige en toekomstige bewoners.

Keuzes

De ruimte is echter beperkt. Er is weinig ruimte voor extra woningbouw. De opgaven van de toekomst komen ook op onze stad af, zoals verduurzaming, energietransitie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Hilversum staat voor boeiende, maar ook ingewikkelde opgaven en keuzes.

Puzzel

Het gezamenlijke toekomstbeeld beschrijven we straks in de Omgevingsvisie. En zoeken daarbij naar balans en samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een puzzel die de gemeente samen met zoveel mogelijk Hilversummers wil leggen.

Iedereen kan meedoen

Iedere Hilversummer kan de komende maanden bijdragen. Buurtbewoners, ondernemers, jongeren, verenigingen, initiatiefnemers, adviesraden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en het stadsbestuur: ieder heeft een rol en de kans om bij te dragen.

Bijeenkomsten

We organiseren voor iedere wijk sessies en vier themasessies. Uiteraard met respect voor de coronaregels. Na de zomer diepen we de onderwerpen uit in het Atelier van de toekomst.

www.hop2040.nl

Op de website www.hop2040.nl vind je alle informatie over de Omgevingsvisie en de kansen om mee te kunnen praten. Je kunt hier ook jouw toekomstbeeld voor de stad achterlaten en in polls en enquêtes jouw mening geven.

Wat gebeurd er met de opbrengst?

In oktober 2021 wordt alle inbreng in één of meer denkrichtingen samengebracht. In februari 2022 worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad. De denkrichting(en) zijn daarmee de basis voor de Omgevingsvisie.

Deel je toekomst

Samen bepalen we de route voor Hilversum 2040. Meld je aan op www.hop2040.nl, deel je toekomstbeeld en geef je op voor één voor de sessies.

De agenda

Wijksessies, start 19.30 uur.

Centrum dinsdag 15 juni   Zuidwest donderdag 17 juni *
Oost dinsdag 22 juni   Zuid donderdag 24 juni
Zuidoost dinsdag 29 juni   Meent donderdag 1 juli
Noordwest     dinsdag 6 juli       Noordoost     donderdag 8 juli

* (start 18.15 i.v.m. EK voetbal) 

Themasessies, start 15.30 uur. 

De kwaliteiten van Hilversum, gezondheid/inclusie, economie   dinsdag 22 juni
Klimaat, water/bodem, economie dinsdag 29 juni
Gezondheid/inclusie/welzijn, economie, wonen/ demografie donderdag 1 juli
Groen/biodiversiteit, mobiliteit, luchtkwaliteit dinsdag 6 juli

We hopen je te ontmoeten op één van de sessies of op www.hop2040.nl.

Tot snel,

Projectteam Omgevingsvisie en In-De-Buurt-Van-Verbinding (IDBVV)

Meer informatie, meedoen en aanmelden: www.hop2040.nl.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent