Home > Nieuws > Subsidie - Geef groen en water de ruimte

Subsidie - Geef groen en water de ruimte

11 maart 2022
Subsidie - Geef groen en water de ruimte

Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Droogte en extreme regenbuien wisselen elkaar af. We moeten ons voorbereiden op dit veranderende klimaat en onze omgeving hierop aanpassen. U kunt daar zelf een steentje aan bijdragen, maar we helpen u graag. Daarom kunt u nu subsidie aanvragen om uw woonwijk klimaatbestendig te maken.

Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte‘ het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht inwoners helpen om zelf aan de slag te gaan. U kunt namelijk zelf veel doen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen tijdens hevige buien. Dan wordt het riool niet te veel belast. En in drogere perioden kunt u dit water weer gebruiken.

Voor wie is de regeling?

Voor alle inwoners van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht die in een stedelijk gebied wonen. Maar ook voor organisaties die geen doel hebben om winst te maken, zoals buurtinitiatieven en VVE’s.

Voorwaarden subsidie voor uw huishouden

Vraagt u voor uw huishouden subsidie aan? Dan gelden er een paar voorwaarden, zoals:

 • U krijgt alleen subsidie als het voor uw eigen huis is. U kunt geen subsidie krijgen voor maatregelen bij gemeenschappelijke ruimten.
 • U krijgt de subsidie pas als u de kosten ook echt hebt gemaakt.
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor kosten die zijn gemaakt in het huidige jaar, vanaf het openstellen van de subsidieregeling.
 • Per maatregel kunt maar 1 keer subsidie krijgen.
 • Per huisadres kunt u maximaal 1.100 euro subsidie krijgen.
 • U kunt een kassabon of rekening laten zien met daarop de kosten en wat u hebt gekocht.
 • U maakt foto’s van hoe het er eerst uitzag en nadat u dingen hebt aangepast. Of tijdens, als de maatregel achteraf niet meer zichtbaar is. Omdat het bijvoorbeeld onder de grond zit. Ook maakt u 1 of meerdere overzichtsfoto’s.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

Er zijn verschillende manieren om in uw tuin of via uw huis meer water op te vangen. Een paar voorbeelden waar u subsidie voor kunt krijgen:

 • Op een gebouw
 • In en onder de tuin
  • Regenton
  • Terrassen en paden waar regenwater doorheen kan
  • Tegels vervangen voor groen
  • Geveltuin
  • Regenwater vasthouden in de ondergrond van de tuin
 • In, aan en onder een gebouw
  • Regenwateropvangsysteem
  • Zak om regenwater op te vangen
  • Regenwaterschutting
 • Een ontwerp voor een tuin die klimaatbestendig wordt ingericht

Voorwaarden subsidie voor VVE of buurtinitiatief

U kunt ook subsidie aanvragen namens een groep mensen of organisaties. Dat kan met minimaal 3 bewoners of een Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een samenwerking tussen een buurtinitiatief, gemeente of school. 

Hiervoor gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • De maatregel draagt bij aan het vasthouden van water, het bergen van water en het in de bodem brengen van water.
 • Het idee of resultaat moet kunnen worden overgenomen door anderen.
 • De maatregel moet bijdragen aan meer kennis en bewustwording rond water en klimaatverandering.
 • De maatregel is in een buurt of een wijk. Minimaal 3 bewoners doen mee. Of de maatregel wordt aangevraagd door een vereniging, instelling of VVE.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten. En maximaal 25.000 euro per aanvrager en activiteit.

Hoeveel subsidie is er?

In 2022 is er 150.000 euro beschikbaar voor deze regeling. Vanaf 2023 tot en met 2027 is er ieder jaar 250.000 euro beschikbaar. Is het bedrag bereikt in een jaar? Dan geven we geen subsidies meer in dat jaar. Per jaar is de helft van het bedrag gereserveerd voor een individuele aanvraag. De andere helft is bedoeld voor groepsaanvragen.

Op dit moment is er voor 2022 nog subsidie beschikbaar voor zowel aanvragen voor uw eigen huishouden als aanvragen vanuit een organisatie.

Aanvragen subsidie

Voor het aanvragen van de subsidie en meer informatie over het project kunt u terecht op de website van  het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

BEZOEK WEBSITE

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent