Home > Nieuws > Welke woningbehoefte hebben Meentenaren?

Welke woningbehoefte hebben Meentenaren?

8 mei 2023
Welke woningbehoefte hebben Meentenaren?

Kom naar de bijeenkomst op 23 mei! Dan ben je van harte welkom bij de wijkbijeenkomst in sporthal de Meent. Op deze avond presenteert onderzoeksbureau Improof Research de resultaten van de enquête over de woningbehoefte van Meentenaren. Ook de Stichting Hilversumse Meent en de gemeente Hilversum zijn hierbij aanwezig.

Waarom een onderzoek?

Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen in Hilversum zijn, zodat huishoudens een passende woning kunnen vinden. In de ‘Woonvisie’ heeft de gemeente de belangrijkste uitgangspunten hierbij vastgesteld, namelijk: bouwen voor doorstroming en bestaande stenen optimaal benutten. De gemeente bekijkt per wijk welke mogelijkheden er zijn en begint met een pilot in de Meent.

In de Hilversumse Meent lijkt sprake van een woningprobleem. De wijk vergrijst en de doorstroming naar kleinere woningen of appartementen lijkt moeilijk. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar om de ‘doorstroming’ in de wijk te bevorderen. Maar voordat er concrete plannen worden uitgewerkt willen de Stichting Hilversumse Meent (SHM) en de gemeente Hilversum de bewoners bij dit proces betrekken. Daarom is er in februari dit jaar een enquête verspreid onder alle bewoners van de Meent.

Resultaten

Maar liefst 649 bewoners van de Meent van 18 jaar en ouder vulden de enquête in. Een mooie score waaruit blijkt dat er een hoge betrokkenheid is. De resultaten geven een representatief beeld van de woningbehoefte in de Meent. Het laat zien hoe de bewoners zelf tegen het woningprobleem en mogelijke oplossingen in de Meent aankijken. De resultaten zijn belangrijk en worden meegenomen in de verdere besluitvorming. Projectmanager Nadine Onrust van de gemeente Hilversum licht tijdens de bijeenkomst toe wat de volgende stappen zijn om te komen tot een concreet plan.

Bijeenkomst

Ben je benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en de woningbehoefte van de Meentenaren? Kom dan naar de bijeenkomst waarin we de resultaten presenteren. De presentatie van de uitkomst duurt ongeveer een half uur, daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Kun je er niet bij zijn of wil je alvast de resultaten bekijken? Je vindt de rapportage van het onderzoek op onze website via de knop onderaan dit bericht.

Datum   Dinsdag 23 mei
Starttijd   20:00 uur
Eindtijd   21:30 uur
Entreeprijs   Gratis
Locatie   Sporthal de Meent

DOWNLOAD RAPPORT

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent