Home > Nieuws > Wijkorganisatie brengt rapport uit en start wer...

Wijkorganisatie brengt rapport uit en start werving

2 maart 2024

Onlangs brach een werkgroep van de wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent een rapport uit over de toekomst. Met aanbevelingen daarover. Belangrijk voor de toekomst van de wijk en de organisatie! Het gaat oa. over beter verdelen van de lasten binnen de organisatie, bijvoorbeeld door nieuwe functies. Tegelijkertijd startte actie Meentbewoners te werven voor bestuurlijke en organisatorische taken. Ook leuk voor wie het gaan doen. 

Laat van je horen!

Alle Meentbewoners hebben een dezer dag huis-aan-huis een brief gekregen. Inhoud: je kunt reageren op een rapport over de wijkorganisatie en we hebben Meentbewoners nodig om de wijkorganisatie overeind te houden door bestuurlijk en organisatorisch werk. Dat is cruciaal voor de toekomst, maar ….het is nog leuk ook, is heel bevredigend en wordt gewaardeerd.

Brief niet gezien? Lees ‘m hier!

Waarom en waarover een rapport?

Op 14 november was er een inspirerende wijkbijeenkomst over de toekomst van de wijk en de wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent. Veel moois in de wijk is door vrijwilligers vanuit die organisatie tot stand gebracht.

Na de wijkbijeenkomst is een aantal acties ondernomen. Een daarvan was het instellen van een werkgroep die moest onderzoeken hoe het verder moet. Kijken naar “wat willen we, wat is nodig?”, naar onze ambitie (“wat willen en kunnen we op welke termijn waarmaken?”) en naar de organisatie (“Welke taken en functies zijn nodig en hoe verdelen we dat beter?”).

Duidelijk is dat het werk beter verdeeld moet worden om het werk van bestuursleden “behapbaar” te maken. Er is benoemd welke functies nodig zijn en welke wijkbewoners we daarvoor zoeken. Doelstellingen blijven overeind maar de ambitie mag wel wat minder.

Lees en reageer

Lees deze samenvatting van het rapport of download en lees het hele rapport.
Als wijkorganisatie zijn we “van, voor en door de wijk(bewoners)”. Dus willen we graag van je horen: ben je het eens of vindt je dat het anders moet? Heb je ideeën? Mail je reactie naar bestuur@hilversumsemeent.nl.

Wij hebben jou nodig voor bestuur en organisatie!

Heb je een probleem, dan richt je een werkgroep op en schrijft een rapport. Maar daarmee zijn we niet klaar. Er zijn mensen nodig die erin geloven en die het ook gaan doen.

Tegelijkertijd zijn we met de brief een actie gestart om bestuursleden, organisatoren en ondersteuners op te roepen onze organisatie te versterken. Je draagt daarmee bij aan het instandhouden en verder ontwikkelen van onze prachtige wijk.

Mooi!

De wijk is zo mooi door het groen en natuur. Maar er is meer... de sfeer, zorg en aandacht voor de wijk(bewoners), allerhande voorzieningen, het wijkblad, allerlei activiteiten, een mooi wijkcentrum en jaarlijkse evenementen. En ervoor zorgen dat de wijk mooi blijft om in te wonen. Mooi, groen en veilig.

Weet u dat hier veelal de wijkorganisatie achter zit waarin zo’n ca. 100 tot 150 vrijwilligers zich enthousiast en serieus inzetten? Bij de Stichting Hilversumse Meent, de (wijk)organisatie die dat als platform mogelijk maakt. Dat willen we graag zo houden. Dat gebeurt niet zomaar vanzelf. Daar moeten wijkbewoners zich voor inzetten.

Hard nodig en toch leuk

Wist je trouwens dat besturen en organiseren in de wijk ook leuk is? Het geeft een goed gevoel bij te dragen aan de kwaliteit van je eigen woonomgeving. Je kunt veel plezier ontlenen aan het organiseren van leuke, nuttige en soms ook belangrijke zaken voor je medebewoners. Je doet nieuwe contacten op en het geeft ook bevrediging en waardering je nuttig te maken in je wijk!

Lees en meld aan

Lees in het rapport welke bestuurlijke en organisatorische functies er zijn. Denk er over na of je een bijdrage kan leveren en welke? Meld je aan via direct contact, met een mail naar bestuur@hilversumsemeent.nl of via het formulier via onderstaande knop

AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER

Meer weten?

Wil je meer weten? Bel dan met leden van het interimbestuur Jaap Diepeveen 06-53350211 of Cees Kuijlaars 06-38744321.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent