Home > Nieuws > Woonlastenneutraal, een illusie?

Woonlastenneutraal, een illusie?

8 maart 2021

Woonlastenneutraal. Een illusie, zeker ook voor huurders!

Van het aardgas af, Hilversum loopt voorop. Geen zorgen roept de (landelijke) politiek, woonlastenneutraal is de eis. Helaas een eis zonder tanden, zeker voor huurders. Geen garanties, geen sancties, de woningcorporatie wil er (nog) niet aan, de politiek zegt dat dit de eis is maar zegt direct ook dat deze niet gegarandeerd kan worden, en ook de Woonbond zegt dat de totale groep huurders er als geheel op vooruit gaat, dus die ongeveer 20% waarvan nu al zeker is dat die duurder uit zullen zijn (1 en 2 persoons huishoudens bijvoorbeeld) , ach ja…dat kan toch niet anders, begrijpt u wel?

Subsidies

Er gaan 10 tallen miljarden euro’s naar windmolenparken, biomassacentrales en zonneparken. De gemeente Hilversum heeft in het kader van de goedgekeurde aanvraag proefwijk € 4,5 miljoen extra subsidie ontvangen. Onder meer om huiseigenaren tegemoet te komen m.b.t. de onrendabele top (bij sommige woningen moet dusdanig geïnvesteerd worden dat dit niet rendabel uit kan). Om de huiseigenaar dan over de streep te trekken wordt er dus een bedrag tot € 7.000 per woning gesubsidieerd. Dat is prima, maar, hoe gaat men om met de ‘onrendabele top’ bij de huurders, de groep bewoners die financieel veelal toch al niet tot de kapitaalkrachtigen in de wijk behoort? 180 huishoudens, stel 40 (de ongeveer 20%) zijn achteraf duurder uit, € 50 per maand = € 600 per jaar. Koop het af voor 10 jaar, kost dus max. 10 x 600 = 6000 x 40= € 240.000,00. Zo maar een suggestie.

Experimenteel dus extra risicovol!

Aardgasvrij heeft nog een hoog experimenteel karakter. Veel gaat nog verkeerd en valt te duur uit. Een  verhoogd risico dus, financieel en projectmatig. Dan is het logisch dat, als je met alle geweld voorop wilt lopen en als dat wordt losgelaten op, generaliserend gesproken,  de groep minst weerbaren (huurders; financieel en communicatief) in de maatschappij, je daar iets positiefs tegenover stelt! Hoe wordt dat extra risico gecompenseerd? Hoe worden huurders over de streep getrokken, verleid? Tot op heden met boterzachte 2e Kamer moties. Met niets dus!

Groeiend gat tussen stijgende huren/vaste lasten en inkomens/pensioenen

Daar komt bij dat de huren en vaste lasten de afgelopen 10 jaar duidelijk harder zijn gestegen dan inkomens/pensioenen. (Een eenmalige huurbevriezing in verkiezingstijd is leuk, maar niet meer dan de welbekende druppel op de gloeiende plaat).

Wat klopt er niet in dit verhaal, vraag je je af!

Willen huurders dan geen bijdrage leveren aan het klimaat? Natuurlijk wel, graag zelfs, maar wel met in achtneming van de juiste omstandigheden!

Oproep aan de huurders 

Het bovenstaande toont aan dat het van groot belang is dat huurders zich (gaan) verenigen. 
In ieder geval om zo een blok te vormen tegen het ongewild aardgasvrij maken van hun huurwoningen zonder dat per individuele woning gewaarborgd wordt dat dit woonlastenneutraal gebeurt
Voor het complex van 180 huurwoningen van de Alliantie, gelegen aan de Gras-, Distel- en Klavermeent, is al een Bewoners Commissie opgericht. Wie volgt? Het is de hoogste tijd dat de huurders in onze wijk hun stem laten horen.


Bestuur Bewoners Commissie Noord (De Alliantie): 
Cees Kuijlaars; voorzitter, Kees Meijer; secretaris, Tjibbe Winkler; lid, Jan Arens; penningmeester

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent