Home > Wijkorganisatie > Doel en organisatie

Doel en organisatie

Doel en organisatie

De Stichting Hilversumse Meent (SHM) behartigt als onafhankelijke wijkorganisatie al ruim 40 jaar de belangen van de 4100 bewoners van de Hilversumse Meent. Dit doen wij met de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Kort samengevat: wij zorgen dat wijkbewoners, bewonerscollectieven en organisaties in de wijk initiatieven kunnen ontplooien en ondersteunen hen hierbij. Daarnaast behartigen wij belangen op het gebied van wijkontwikkeling, wijkbeheer en sociale samenhang. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar wij zetten ons graag in om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te bereiken voor onze wijk! En wij staan klaar voor iedereen die daar een steentje aan bij wil dragen.

Waar staan we voor en hoe zien wij onze rol

  Ga snel naar

Al vele jaren vervult de Stichting een aantal kernfuncties die zich als volgt laten samenvatten:

 1. wijkontwikkeling
 2. wijkbeheer
 3. sociale samenhang

Individuele Meentbewoners, bewonerscollectieven en organisaties met de Meent als (onderdeel van) hun werkgebied kunnen voor deze functies een beroep op ons doen. Onze inzet is gericht op het bereiken van de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor de wijk.

Wat houden die kernfuncties in?

Traditioneel vervult de stichting een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. De wijk kent een sterke infrastructuur van clubs, activiteiten en evenementen waardoor ontmoeting en ontplooiing van wijkbewoners wordt gestimuleerd. Door het grotere beroep dat in de ‘participatiesamenleving’ op de eigen verantwoordelijkheid en de omgeving zal worden gedaan, vraagt de zorg voor kwetsbare groepen  in de wijk onze bijzondere aandacht.

 1. Wijkontwikkeling

  • Betekenis: oppakken wat leeft op al de terreinen die van belang zijn voor de wijk (sociaal, fysiek, natuur, gezondheid, zorg etc)
  • Onze rol: doen wat toegevoegde waarde heeft om ideeën, initiatieven, wensen te laten ontkiemen en groeien (initiëren, stimuleren, coördineren, uitvoeren, voorwaarden creëren, kennis organiseren, loslaten etc); meer ‘zorgen dat’ dan ‘zorgen voor’. Dat vraagt van ons een opstelling waarmee flexibel wordt ingespeeld op wat zich aandient.

 2. Wijkbeheer

  • Betekenis: zorg voor en optimalisering van de leefomgeving en het voorzieningen   niveau in de wijk
  • Onze rol: borging continuïteit en belangenbehartiging.

  Deze functie vervult de stichting sinds jaar en dag en is daarbij de gesprekspartner van de gemeente op velerlei terrein. Daarbij is het van belang goed voeling te houden met wat wensen en behoeften in de wijk zijn, te zorgen dat Meentbewoners vroegtijdig weten wanneer hun belangen in het geding zijn, die belangen evenwichtig in beeld zien te brengen en desgewenst de discussie daarover te organiseren.

 3. Sociale samenhang

  • Betekenis: het versterken van de sociale interactie en het bevorderen van gemeenschappelijke bindingen in de wijk
  • Onze rol: het aanbieden van een breed scala van activiteiten en evenementen t.b.v. zoveel mogelijk doelgroepen waarin wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien.

  Traditioneel vervult de stichting een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. De wijk kent een sterke infrastructuur van clubs, activiteiten en evenementen waardoor ontmoeting en ontplooiing van wijkbewoners wordt gestimuleerd. Door het grotere beroep dat in de ‘participatiesamenleving’ op de eigen verantwoordelijkheid en de omgeving zal worden gedaan, vraagt de zorg voor kwetsbare groepen in de wijk onze bijzondere aandacht.

 v.l.n.r: Rob de Graeve, Cees Kuijlaars, Jaap Diepeveen (voor), Bert van den Broek, Joost Nachbahr

Naam Portefeuille(s) Rol
Jaap Diepeveen Vrijwilligers
Aardgasvrij
Wijkbeheer
Voorzitter
Joost Nachbahr Communicatie, Informatie & Digitaal Secretaris
Rob de Grave Welzijn & Zorg Penningmeester
Cees Kuijlaars Activiteiten & Evenementen
Wonen in de Meent
 
Bert van den Broek Beheer  

Organogram Stichting Hilversumse Meent

Organogram in detail

Er is een meer gedetailleerde uiteenzetting van het organogram beschikbaar. Deze is te bekijken via de onderstaande knop.
GEDETAILLEERD ORGANOGRAM

Adviescommissie

 • Otger Meeuwissen (voorzitter)
 • Jaap Oudmaijer
 • Frank van Baars
 • Frieda Schimmel

E: adviescommissie@hilversumsemeent.nl

Vertrouwenscontactpersoon voor vrijwilligers

Fred van Sprang
E: vertrouwen@hilversumsemeent.n

RSIN-nummer

Stichting Hilversumse Meent is geregistreerd als stichting. Het RSIN-nummer van de SHM is 809093005.

Downloads

Link naar het openheidsstatuut.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent