Home > Over SHM > Doel en organisatie

Doel en organisatie.

De Hilversumse Meent is een wijk van de gemeente Hilversum met ongeveer 4100 inwoners. De ligging buiten Hilversum en Bussum, midden in de natuur, maakt de Meent tot een unieke wijk waar het prettig wonen is. De Stichting Hilversumse Meent, volledig bestaand uit vrijwilligers, behartigt als onafhankelijke wijkorganisatie vanuit wijkcentrum de Kruisdam als bruisend middelpunt al ruim 40 jaar de belangen van de bewoners van de Hilversumse Meent.

Waar staan we voor en hoe zien wij onze rol

Al vele jaren vervult de Stichting een aantal  kernfuncties die zich als volgt laten samenvatten:

 1. wijkontwikkeling
 2. wijkbeheer
 3. sociale samenhang

Individuele Meentbewoners, bewonerscollectieven en organisaties met de Meent als (onderdeel van) hun werkgebied kunnen voor deze functies een beroep op ons doen. Onze inzet is gericht op het bereiken van de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor de wijk.

Wat houden die kernfuncties in?
Ad a. wijkontwikkeling

 • - betekenis: oppakken wat leeft op al de terreinen die van belang zijn voor de wijk (sociaal, fysiek, natuur, gezondheid, zorg etc)
 • - onze rol: doen wat toegevoegde waarde heeft om ideeën, initiatieven, wensen te laten ontkiemen en groeien (initiëren, stimuleren, coördineren, uitvoeren, voorwaarden creëren, kennis organiseren, loslaten etc); meer ‘zorgen dat’ dan ‘zorgen voor’. Dat vraagt van ons een opstelling waarmee flexibel wordt ingespeeld op wat zich aandient.

Ad b. wijkbeheer

 • - betekenis: zorg voor en optimalisering van de leefomgeving en het voorzieningen   niveau in de wijk
 • - onze rol: borging continuïteit en belangenbehartiging

Deze functie vervult de stichting sinds jaar en dag en is daarbij de gesprekspartner van de gemeente op velerlei terrein. Daarbij is het van belang goed voeling te houden met wat wensen en behoeften in de wijk zijn, te zorgen dat Meentbewoners vroegtijdig weten wanneer hun belangen in het geding zijn, die belangen evenwichtig in beeld zien te brengen en desgewenst de discussie daarover te organiseren.

Ad c. sociale samenhang

 • - betekenis: het versterken van de sociale interactie en het bevorderen van gemeenschappelijke bindingen in de wijk
 • - onze rol: het aanbieden van een breed scala van activiteiten en evenementen t.b.v. zoveel mogelijk doelgroepen waarin wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien.

Traditioneel vervult de stichting een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. De wijk kent een sterke infrastructuur van clubs, activiteiten en evenementen waardoor ontmoeting en ontplooiing van wijkbewoners wordt gestimuleerd. Door het grotere beroep dat in de ‘participatiesamenleving’ op de eigen verantwoordelijkheid en de omgeving zal worden gedaan, vraagt de zorg voor kwetsbare groepen  in de wijk onze bijzondere aandacht.

Link naar het openheidsstatuut.

Het bestuur telt 6 leden en kent de volgende samenstelling

 • Voorzitter: Puck Zijlstra
 • Secretaris en Wijkbeheer: Johan Kremer
 • Penningmeester en Welzijn en Zorg: Ingrid van Oorschot
 • Beheer: Bas Joustra
 • Communicatie en PR: Kas Horstman
 • Activiteiten & Evenementen en Vrijwilligers: Freerk Teunissen

Contact bestuur: bestuur@hilversumsemeent.nl

Heeft u ideeën voor de Hilversumse Meent? Stuur uw idee op!
Neem direct contact op
© 2019 Stichting Hilversumse Meent