Home > COVID-19

Updates omtrent COVID-19

25-02-2022
Einde aan coronaregels in buurthuizen

Na twee jaar voelt het een beetje onwennig. Vanaf aanstaande vrijdag gelden er geen speciale coronaregels meer voor buurthuizen. Geen anderhalve meter, geen maximale groepsgroottes, geen mondkapjes, geen sluitingstijden, geen coronatoegangsbewijs in de horeca en geen looproutes. Buurthuizen en al die andere ontmoetingsplekken mogen weer gewoon de dingen doen zoals voor corona, dus ook ons wijkcentrum 
Hoe fijn is dat?

Er wordt wel door de regering (en ook door het bestuur van de Stichting) aan iedereen gevraagd voorzichtig te zijn (heb je klachten, blijf dan thuis) en verder de basisregels te volgen (geen handen schudden, in de elle boog niezen, Afstand houden als het kan, handen desinfecteren en goed ventileren).

Is het voor mensen die zich kwetsbaar voelen nog een te grote stap? Je kunt altijd onderling afspraken maken om de anderhalve meter of een mondkapje nog even langer aan te houden voor deze specifieke activiteit.

Aanpassingen wijkcentrum per 18 februari

Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest waar een aantal stappen versoepelingen zijn aangekondigd. Tijdens de bestuursvergadering op 16-02-2022 heeft het bestuur de versoepelingen besproken en de regels geupdate voor het wijkcentrum de Kruisdam.

Concreet houdt dit in dat de volledige faciliteiten weer gebruikt kunnen worden in de Kruisdam, mits de volgende regels worden nageleefd:
 • Draag een mondkapje bij verplaatsing binnen het wijkcentrum (zonder CTB, tot 25 februari).
 • De verplichte sluitingstijd van 22:00 uur komt te vervallen - reguliere sluitingstijd is weer van toepassing.
 • Houdt afstand waar kan.
 • Was vaak en goed de handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
Voor meer informatie omtrent de geldende maatregelen en de ingangsdatum verwijzen we naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen.

Horecafaciliteiten geopend per 26 januari

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent besloten om met ingang van 26-01-2022 ook de horecafaciliteiten in de Kruisdam weer beschikbaar te stellen, onder de volgende voorwaarden (buiten de hieronder al eerder genoemde):

 • De bar en keuken sluiten om 22.00 uur!
 • Uiterlijk 22:15 uur dient iedereen de Kruisdam verlaten te hebben.
 • Er moet voldoende bezetting en ruimte zijn, de barmedewerkers moeten veilig kunnen werken.
 • Het betreft alleen een afhaal functie, plaatsnemen aan de bar is dus niet toegestaan.

Wijkcentrum vanaf 17 januari geopend.

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 14 januari j.l. heeft het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent besloten om de Kruisdam weer open te stellen met ingang van maandag 17 januari 2022.

We realiseren ons dat de besmettingscijfers nog steeds niet dalen. Daarom hebben we dit besluit weloverwogen genomen. Het openstellen van het wijkcentrum kan alleen met inachtneming van de volgende regels:

 • Handen ontsmetten (zo vaak als nodig is).
 • Dragen van een mondkapje - verplicht!
 • 1,5 meter afstand houden van elkaar (respecteer dat ook onderling).
 • Maximum van het aantal personen in de ruimtes zoals aangegeven in het protocol (zie ook deze link op onze website).
 • Opvolgen van de algemene richtlijnen van het RIVM.

Alleen wanneer bovenstaande regels strikt worden nageleefd kan het wijkcentrum de Kruisdam weer dienst doen als ontmoetingscentrum.

Wij rekenen daarom op volledige medewerking van alle bezoekers.

02-11-2021
Mondkapjes verplicht

Na aanleiding van de persconferentie gegeven op 2 november 2021 is het dragen van mondkapjes weer verplicht in wijkcentrum De Kruisdam. Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen aan het beleid ten opzichte van 8 oktober j.l. Contreet betekent dit het volgende:

 1. We blijven de regels hanteren zoals die in de handreiking van 8-10-2021 zijn vastgesteld en gelden vanaf 25-9-2021.
 2. We verzoeken onze gasten vanaf nu al vriendelijk om onderling afstand te bewaren.
 3. Vanaf 6-11-2021 zijn bezoekers bij binnenkomst verplicht een mondkapje te dragen tot het moment dat ze gaan zitten.
 4. Eerder genoemde clubs en activiteitenbegeleiders die binnen de Kruisdam iets organiseren staat het vrij wel een CTB te vragen aan de deelnemers.
 5. Voor commerciële partijen die lesgeven in bijvoorbeeld schilderen, yoga, Gym of anderszins, wordt een CTB gevraagd door de organisator (zie hierna bij de maatregelen).

08-10-2021
Handleiding gebruik Kruisdam

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.

Dit geldt ook voor activiteiten en evenementen in wijkcentrum De Kruisdam. De Rijksoverheid heeft samen met LSA en Sociaal Werk Nederland een handreiking opgesteld, waarin uiteengezet wordt hoe de handreiking gehanteerd moet worden. Dit heeft Stichting Hilversumse Meent vertaald naar een handleiding die geschikt is voor het gebruik van het wijkcentrum.

Regels binnen het wijkcentrum

Vanaf 25 september 2021 (update 8 oktober 2021) gelden voor activiteiten en evenementen binnen wijkcentrum De Kruisdam de volgende regels (voor bezoekers >13 jaar):

 1. Evenementen en culturele voorstellingen zijn altijd CTB-plichtig.
 2. Alle clubs en activiteiten die geen gebruik maken van de horecafaciliteiten (hieronder verstaan we eten en drinken samen) hebben vrij toegang, zonder CTB.
 3. Een ieder die - in welke vorm dan ook - wel gebruik maakt van de horecafaciliteiten moet een CTB en geldige legitimatie overhandigen.
 4. Het nuttigen van eten en drinken is alleen toegestaan in het horecagedeelte.
 5. In de bar is de dienstdoende vrijwilliger verantwoordelijk voor bezoekers die niet deelnemen aan een club, activiteit of evenement.
 6. Aanspreekpunten van de clubs, activiteiten en evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor deze controle.
 7. Deze maatregelen zullen tot nader bericht, maar in ieder geval tot 1 november a.s. gelden.
 8. Geen geldig CTB? Dan ook geen toegang daar waar het CTB verplicht is.

Houd je aan de maatregelen

Het valt allemaal niet mee, maar op deze manier is het mogelijk de activiteiten en evenementen weer op te pakken en door te laten gaan. Het respecteren van de regels is hierbij essentieel.

We plaatsen een icoon van een QR-code op de site bij ieder bericht en evenement waarbij een CTB verplicht is. Zo is eenvoudig te zien voor welke activiteiten, evenementen en cultuur voorstellingen dit nodig is.

Bij gebruik van het wijkcentrum dien je daarnaast rekening te houden met de op dat moment geldende maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

BEKIJK MAATREGELEN PER 25 SEPTEMBER

16-09-2021
Wijkcentrum vanaf 25 september volledig open

Het kabinet heeft besloten vanaf 25 september een aantal beperkende maatregelen af te schaffen. Hierdoor is het voor ons mogelijk het wijkcentrum volledig te openen, waardoor de activiteiten weer als vanouds opgepakt kunnen worden. Belangrijk is wel de maatregelen in acht te nemen die op dat moment gelden. Hiervoor verwijzen wij je door naar de coronaregels.

09-03-2021
Capaciteit: 1,5 meter en ventilatie

Hoe staat het nu met de ventilatie in wijkcentrum de Kruisdam? Deze vraag stelden sommige bezoekers van de Kruisdam al eerder aan ons. Een vraag die belangrijk is omdat goed ventileren de kans op overdracht van het coronavirus verkleint. Vanuit de gemeente Hilversum zijn er deze week opnieuw luchtmetingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat alle zalen waarvan de lucht op mechanische wijze wordt afgevoerd in relatie met het coronaprotocol van de Kruisdam voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er minimaal 25 m3/per uur per persoon moet worden geventileerd. Dit rapport is hier terug te vinden.

Voor goede ventilatie moet je wel iets doen. Je moet de ventilator aanzetten en een of meer ramen openzetten voor aanvoer van verse lucht. Met een knop achter de bar of in de zaal zelf zet je de ventilatie aan. Zet die bij voorkeur op de hoogste stand. Verder zet je ramen open als je gebruik maakt van een ruimte.

Welke ventilatie is er in welke zaal?

 • Spiegelzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Noordzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Barruimte – afzuigventilatie en raam
 • Middenzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Kantoor - afzuigventilatie en spleten onder de deuren
 • Zuidzaal - afzuigventilatie en ramen
 • Pleinzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Bovenzaal – afzuigventilatie en ramen

De zalen beschikken over mechanische afzuiging die voldoet aan het Bouwbesluit en de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor zijn de zalen geschikt voor gebruik.

Wij kunnen niet garanderen dat de Kruisdam veilig is. Daar hebben we de gebruikers en bezoekers voor nodig. Hoe veilig en verantwoord de Kruisdam is, wordt mede bepaald door het gedrag van bezoekers en gebruikers van het wijkcentrum. Daarom hebben we een coronaprotocol opgesteld. Lees het voor je naar De Kruisdam gaat. Daarin staat hoe je veilig en verantwoord met elkaar omgaat en hoe je je aan de anderhalvemeter-maatregelen houdt. Het protocol is opgesteld in samenspraak met de eigenaar van het pand (de gemeente) en met lsabewoners, een brancheorganisatie voor wijkorganisaties. Dit protocol wordt regelmatig in de praktijk beoordeeld en waar nodig aangepast.

Wij vertrouwen er op u in voldoende mate te hebben geïnformeerd en hopen u zelf snel te kunnen ontmoeten in ons wijkcentrum.

MEETRAPPORT LUCHTKWALITEIT

Spelregels om samen te sporten

Onze Buurtsportcoaches mogen weer aan de slag in de wijk! Voordat je aan de slag gaat willen wij je vragen om de spelregels om weer veilig samen te sporten goed door te lezen. Deze zijn via de knop hieronder te bekijken.

DOWNLOAD SPELREGELS VEILIG SPORTEN

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent