Home > COVID-19

Updates omtrent COVID-19

28-09-2021
Handleiding gebruik Kruisdam

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.

Dit geldt ook voor activiteiten en evenementen in wijkcentrum De Kruisdam. De Rijksoverheid heeft samen met LSA en Sociaal Werk Nederland een handreiking opgesteld, waarin uiteengezet wordt hoe de handreiking gehanteerd moet worden. Dit heeft Stichting Hilversumse Meent vertaald naar een handleiding die geschikt is voor het gebruik van het wijkcentrum.

Regels binnen het wijkcentrum

Vanaf 25 september 2021 gelden voor activiteiten en evenementen binnen wijkcentrum De Kruisdam de volgende regels (voor bezoekers >13 jaar):

 1. Evenementen en culturele voorstellingen zijn altijd CTB-plichtig.
 2. Alle clubs en activiteiten die geen gebruik maken van de horecafaciliteiten (eten en/of drinken) hebben vrij toegang, zonder CTB.
 3. Een ieder die - in welke vorm dan ook - wel gebruik maakt van de horecafaciliteiten moet een CTB en geldige legitimatie overhandigen.
 4. Alle activiteiten die vanuit Welzijn & Zorg worden georganiseerd zijn vrijgesteld van controle op CTB.
 5. Het nuttigen van eten en/of drinken is alleen toegestaan in het horecagedeelte.
 6. In de bar is de dienstdoende vrijwilliger verantwoordelijk voor bezoekers die niet deelnemen aan een club, activiteit of evenement.
 7. Aanspreekpunten van de clubs, activiteiten en evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor deze controle.
 8. Deze maatregelen zullen tot nader bericht, maar in ieder geval tot 1 november a.s. gelden.
 9. Geen geldig CTB? Dan ook geen toegang tot de club, activiteit of evenement waar het CTB verplicht is.

Houd je aan de maatregelen

Het valt allemaal niet mee, maar op deze manier is het mogelijk de activiteiten en evenementen weer op te pakken en door te laten gaan. Het respecteren van de regels is hierbij essentieel.

We plaatsen een icoon van een QR-code op de site bij ieder bericht en evenement waarbij een CTB verplicht is. Zo is eenvoudig te zien voor welke activiteiten, evenementen en cultuur voorstellingen dit nodig is.

Bij gebruik van het wijkcentrum dien je daarnaast rekening te houden met de op dat moment geldende maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

BEKIJK MAATREGELEN PER 25 SEPTEMBER

16-09-2021
Wijkcentrum vanaf 25 september volledig open

Het kabinet heeft besloten vanaf 25 september een aantal beperkende maatregelen af te schaffen. Hierdoor is het voor ons mogelijk het wijkcentrum volledig te openen, waardoor de activiteiten weer als vanouds opgepakt kunnen worden. Belangrijk is wel de maatregelen in acht te nemen die op dat moment gelden. Hiervoor verwijzen wij je door naar de coronaregels.

09-03-2021
Capaciteit: 1,5 meter en ventilatie

Hoe staat het nu met de ventilatie in wijkcentrum de Kruisdam? Deze vraag stelden sommige bezoekers van de Kruisdam al eerder aan ons. Een vraag die belangrijk is omdat goed ventileren de kans op overdracht van het coronavirus verkleint. Vanuit de gemeente Hilversum zijn er deze week opnieuw luchtmetingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat alle zalen waarvan de lucht op mechanische wijze wordt afgevoerd in relatie met het coronaprotocol van de Kruisdam voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er minimaal 25 m3/per uur per persoon moet worden geventileerd. Dit rapport is hier terug te vinden.

Voor goede ventilatie moet je wel iets doen. Je moet de ventilator aanzetten en een of meer ramen openzetten voor aanvoer van verse lucht. Met een knop achter de bar of in de zaal zelf zet je de ventilatie aan. Zet die bij voorkeur op de hoogste stand. Verder zet je ramen open als je gebruik maakt van een ruimte.

Welke ventilatie is er in welke zaal?

 • Spiegelzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Noordzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Barruimte – afzuigventilatie en raam
 • Middenzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Kantoor - afzuigventilatie en spleten onder de deuren
 • Zuidzaal - afzuigventilatie en ramen
 • Pleinzaal – afzuigventilatie en ramen
 • Bovenzaal – afzuigventilatie en ramen

De zalen beschikken over mechanische afzuiging die voldoet aan het Bouwbesluit en de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor zijn de zalen geschikt voor gebruik.

Wij kunnen niet garanderen dat de Kruisdam veilig is. Daar hebben we de gebruikers en bezoekers voor nodig. Hoe veilig en verantwoord de Kruisdam is, wordt mede bepaald door het gedrag van bezoekers en gebruikers van het wijkcentrum. Daarom hebben we een coronaprotocol opgesteld. Lees het voor je naar De Kruisdam gaat. Daarin staat hoe je veilig en verantwoord met elkaar omgaat en hoe je je aan de anderhalvemeter-maatregelen houdt. Het protocol is opgesteld in samenspraak met de eigenaar van het pand (de gemeente) en met lsabewoners, een brancheorganisatie voor wijkorganisaties. Dit protocol wordt regelmatig in de praktijk beoordeeld en waar nodig aangepast.

Wij vertrouwen er op u in voldoende mate te hebben geïnformeerd en hopen u zelf snel te kunnen ontmoeten in ons wijkcentrum.

MEETRAPPORT LUCHTKWALITEIT

Spelregels om samen te sporten

Onze Buurtsportcoaches mogen weer aan de slag in de wijk! Voordat je aan de slag gaat willen wij je vragen om de spelregels om weer veilig samen te sporten goed door te lezen. Deze zijn via de knop hieronder te bekijken.

DOWNLOAD SPELREGELS VEILIG SPORTEN

Het belangrijkste nieuws, evenementen èn wijkblad als eerste ontvangen?
MELD JE NU AAN!
© 2021 Stichting Hilversumse Meent