Home > Nieuws > Vacature Commissielid Welzijn en Zorg SHM

Vacature Commissielid Welzijn en Zorg SHM

16 november 2020

Wie zijn wij?

De Stichting Hilversumse Meent bestaat volledig uit vrijwilligers en behartigt als onafhankelijke wijkorganisatie - vanuit wijkcentrum De Kruisdam als bruisend middelpunt - al ruim 40 jaar de belangen van de 4100 bewoners van de Hilversumse Meent. Deze belangen richten zich op  de gebieden van wijkontwikkeling, wijkbeheer en sociale samenhang. 
Individuele Meentbewoners, bewonerscollectieven en organisaties met de Hilversumse Meent als (onderdeel van) hun werkgebied kunnen een beroep op ons doen. Onze inzet is gericht op het bereiken van de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor de wijk.

Wat is het doel van de advies commissie Welzijn en Zorg?

 • Het geven van adviezen aan het bestuur van de stichting op het gebied van sport, recreatie, welzijn en zorg,
 • deze adviezen worden zo mogelijk vergezeld met meerdere opties en ook met adviezen omtrent de implementatie en wijze van uitvoering daarvan,
 • Indien mogelijk en gewenst wordt gelijktijdig met het advies een plan van aanpak ( of meerdere) aangeboden aan het bestuur.

Nog niet concreet genoeg?

Hieronder een greep uit de verschillende taken in je rol als commissielid:

 • Binnen het taakveld van sport, recreatie, welzijn en zorg ( het sociaal domein) aandacht hebben voor problematiek die wordt ondervonden door wijkbewoners en uitvoerders en hierop adequaat acteren,
 • vitamine WA = W-warmte en A-aandacht geven aan een ieder die daar behoefte aan heeft,
 • De rol vervullen van intermediair tussen de bewoners, medewerkers, het taakveld zelf en het bestuur,
 • Oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en verbetering van activiteiten binnen het  taakveld, 
 • Hetzelfde geldt ook voor de reeds bestaande activiteiten,
 • Nieuw beleid ontwikkelen en hierover advies uitbrengen aan het bestuur,
 • Samenwerken met professionals indien de actualiteit daarom vraagt,
 • Opstellen van een jaarplan gebaseerd op alle ontwikkelingen binnen het taakveld.

Hoeveel tijd heb je over?

Het kost natuurlijk tijd. Hoeveel tijd? Dat mag je zelf bepalen! 
Punt is wel dat het doen van vrijwilligers werk in een commissie die binnen een bepaalde periode gestelde doelen en resultaten wil behalen niet geheel vrijblijvend is.
In overleg met collega’s wordt de tijd die je beschikbaar hebt zo goed mogelijk ingevuld en benut.

Wat staat er tegenover?

Je kan en mag je inzetten als vrijwilliger binnen een commissie van een geweldige wijk!
Je kan je creativiteit en inventiviteit uitleven op alle gebieden die behoren tot het Sociaal Domein.
Daarnaast zijn de vele activiteiten, evenementen, maandelijkse Bijna Weekend Borrels en de jaarlijkse vrijwilligersavond belangrijke USP’s.
Als lid van de commissie heb je invloed op huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de wijk.

Nog meer weten over ons of jouw nieuwe rol?

Kijk op onderstaande website of neem contact op met de portefeuillehouder Welzijn en Zorg van het bestuur van de stichting: Rob de Graeve welzijnenzorg@hilversumsemeent.nl    
Website: https://hilversumsemeent.nl/over-shm
Bestuur: bestuur@hilversumsemeent.nl

Wil je weten wat wij doen met jouw gegevens? Kijk op https://hilversumsemeent.nl/privacy voor meer informatie. De uitvoering van de rol als lid van de commissie  is vrijwilligerswerk en kent geen financiële compensatie.

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent