Home > Nieuws > Actie voor AED's in de Meent

Actie voor AED's in de Meent

1 december 2019
Actie voor AED's in de Meent

AED's in de Meent
"Betaalt u mee aan uw AED?"
In december in de Meent een actie voor een AED-netwerk in de wijk.

Iedereen kan een hartstilstand krijgen. Ouderen lopen uiteraard zo'n risico, maar ook onder jongere leeftijden blijkt de kans toe te nemen. Om te overleven en eventuele schade te beperken is het dan belangrijk binnen zes minuten met een reanimatie te beginnen. Een AED-apparaat is hierbij onontbeerlijk. 
De wijkorganisatie (stichting Hilversumse Meent) vindt dat iedere Meentbewoner optimaal de kans moet hebben om een hartstilstand met zo weinig mogelijk schade te overleven. Daarom willen we een netwerk van AED's in de wijk die 7*24 bereikbaar zijn. 9 AED's over de wijk verspreid. 
Er zijn er al 3 aanwezig. Rest nog de aanschaf van 6 apparaten. Dat kost geld. We ontvingen hiervoor al een forse bijdrage van de RABO a € 6000 en een bijdrage van het Rode Kruis. 
Maar dat is nog niet genoeg. 
De rest moeten we zelf samen in de wijk opbrengen. Jong en oud.
Minimaal € 5000 is er nog nodig. Daarmee worden de AED's niet alleen voor de wijk, maar ook van de wijk. Voor u en van u. Daarom de vraag: "Betaalt u mee aan uw AED?" 
Stort dan uw bijdrage op NL 20 INGB 0002 5986 78 t.n.v. Stichting Hilversumse Meent, met vermelding: 'AED'. 

Zie voor meer info, o.a. waar zegepland zijn, de flyer of lees het persbericht. 

 

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent